• เคโอบริการไว-ไฟฟรี
  • เพรสโซอินน์
  • โรงแรมเคโอพลาซ่าโตเกียว
  • โรงแรมเคโอพลาซ่าฮาชิโอจิ
  • โรงแรมเคโอพลาซ่าทามะ
  • โรงแรมเคโอพลาซัปโปโร
  • พาสโม