เคโอ

ตารางเวลาสถานีโชฟุเส้นทางรถไฟเคโอใหม่ (วันธรรมดา) ขาออก

ตารางเวลาสถานีโชฟุเส้นทางรถไฟเคโอใหม่
(วันธรรมดา) ขาออก

เครื่องหมายปลายทาง

 • ว่างเปล่า - เคโอ-ฮาชิโอจิ
 • 高 - ทาคาฮาตะฟุโดะ
 • 山 - ทาคาโอะซันงูจิ
 • 府 - ฟุชุ
 • 高 八 - รถด่วนพิเศษ ไป เคโอ-ฮาชิโอจิ จาก ทาคาฮาตะฟุโดะ จอดทุกป้ายถึง เคโอ-ฮาชิโอจิ
 • 高 八 - รถกึ่งรถด่วนพิเศษ ไป เคโอ-ฮาชิโอจิ จาก ทาคาฮาตะฟุโดะ จอดทุกป้ายถึง เคโอ-ฮาชิโอจิ
 • 高 山 - รถด่วนพิเศษ ไป ทาคาโอะซันงูจิ จาก ทาคาฮาตะฟุโดะ จอดทุกป้ายถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • ● - ออกเดินทางจากสถานีนี้

เครื่องหมายประเภทรถไฟ

 • สีแดง - รถด่วนพิเศษ
 • สีส้ม - รถกึ่งรถด่วนพิเศษ
 • สีเขียว - รถด่วน
 • สีน้ำเงิน - รถเร็ว
 • สีดำ - รถท้องถิ่น
ด้านบนสุดของ
หน้า