เคโอ

ตารางเวลาสถานีชินจูกุเส้นทางรถไฟเคโอใหม่ (วันธรรมดา) ขาเข้า

ตารางเวลาสถานีชินจูกุเส้นทางรถไฟเคโอใหม่
(วันธรรมดา) ขาเข้า

เครื่องหมายปลายทาง

  • ว่างเปล่า - โมโตยาวาตะ
  • 岩 - อิวาโมะโตะโช
  • 瑞 - มิซึเอะ
  • 島 - โอจิมะ

เครื่องหมายประเภทรถไฟ

  • สีเขียว - รถด่วน
  • สีดำ - รถท้องถิ่น
ด้านบนสุดของ
หน้า