เคโอ

ตารางเวลาสถานีโทบิตะคิว (สนามฟุตบอลอายิโนะโมะโตะ) เส้นทางรถไฟเคโอใหม่ (วันสุดสัปดาห์และวันหยุด) ขาออก

ตารางเวลาสถานีโทบิตะคิว
(สนามฟุตบอลอายิโนะโมะโตะ)
เส้นทางรถไฟเคโอใหม่
(วันสุดสัปดาห์และวันหยุด) ขาออก

เครื่องหมายปลายทาง

  • ว่างเปล่า - เคโอ-ฮาชิโอจิ
  • 高 - ทาคาฮาตะฟุโดะ
  • 山 - ทาคาโอะซันงูจิ
  • 府 - ฟุชุ

เครื่องหมายประเภทรถไฟ

  • สีดำ - รถท้องถิ่น
ด้านบนสุดของ
หน้า