KEIO

Inokashira Line Tokyo Explorer Ticket Fares Table

Inokashira Line Tokyo Explorer Ticket Fares Table

  Keio: 20% discount on round-trip fare to Shinjuku Station,
Toei Transportation: Adult 700 Yen, child 350 Yen
  Adult Child
Shibuya 990 500
Shinsen 990 500
Komaba-todaimae 960 480
Ikenoue 960 480
Shimo-kitazawa 960 480
Shindaita 960 480
Higashi-matsubara 960 480
Eifukucho 960 480
Nishi-eifuku 960 480
Hamadayama 960 480
Takaido 960 480
Fujimigaoka 990 500
Kugayama 990 500
Mitakadai 990 500
Inokashira-koen 1,020 510
Kichijoji 1,020 510
Top of
Page