เคโอ

จากสนามบินไปยังโชฟุ

จากสนามบินไปยังโชฟุ

จากสนามบินนาริตะ

ระยะเวลาการเดินทางจะเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนรถ โปรดตรวจสอบด้วยเครื่องมือการเปลี่ยนรถสำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

โดยรถไฟ

โปรดดูข้อมูลในเว็บไซต์ของสนามบินนาริตะเกี่ยวกับสถานที่ขึ้นรถไฟ

โดยรถบัสลิมูซีน

โปรดดูข้อมูลในเว็บไซต์ของสนามบินนาริตะเกี่ยวกับสถานที่ขึ้นรถบัสลิมูซีน

จากสนามบินฮาเนดะ

ระยะเวลาการเดินทางจะเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนรถ โปรดตรวจสอบด้วยเครื่องมือการเปลี่ยนรถสำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

โดยรถไฟ

โปรดดูข้อมูลในเว็บไซต์ของสนามบินฮาเนดะเกี่ยวกับสถานที่ขึ้นรถไฟ

โดยรถบัสลิมูซีน

โปรดดูข้อมูลในเว็บไซต์ของสนามบินฮาเนดะเกี่ยวกับสถานที่ขึ้นรถบัสลิมูซีน

ด้านบนสุดของ
หน้า