เคโอ

ตารางค่าโดยสารสถานีโชฟุ

ตารางค่าโดยสารสถานีโชฟุ

เส้นทางรถไฟเคโอ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
ชินจูกุ 280 เยน 273 เยน
ฮัตสุได 230 เยน 230 เยน
ฮาตากายะ 230 เยน 230 เยน  
ซาซาสุกะ 210 เยน 209 เยน  
ไดตะบาชิ 210 เยน 209 เยน  
เมไดมาเอะ 210 เยน 209 เยน  
ชิโมะ-ทาไคโดะ 210 เยน 209 เยน  
ซากุระโจซุย 190 เยน 188 เยน  
คามิ-คิตาซาวะ 190 เยน 188 เยน  
ฮาชิมาน-ยามะ 190 เยน 188 เยน  
โรคะ-โคเอน 190 เยน 188 เยน  
ชิโตเสะ-คาราสุยามะ 160 เยน 160 เยน  
เซนกาวะ 140 เยน 140 เยน  
ซุตสุจิกาโอกะ 140 เยน 140 เยน  
ชิบาซากิ 140 เยน 140 เยน  
โคคุเรียว 140 เยน 140 เยน  
ฟุดะ 140 เยน 140 เยน  
นิชิ-โชฟุ 140 เยน 140 เยน  
โทบิตะคิว 140 เยน 140 เยน
มุซาชิโนได 140 เยน 140 เยน  
ทามะ-เรเยน 160 เยน 160 เยน  
ฮิกาชิ-ฟุชุ 160 เยน 160 เยน  
ฟุชุเคบะ-เซมอมมาเอะ 160 เยน 160 เยน
ฟุชุ 190 เยน 188 เยน
บูไบกาวาระ 190 เยน 188 เยน  
นาคากาวาระ 210 เยน 209 เยน  
เซเซกิ-ซากุระกาโอกะ 210 เยน 209 เยน  
โมกุซาเอน 230 เยน 230 เยน
ทาคาฮาตะฟุโดะ 230 เยน 230 เยน
ทามะ-โดบุตสุโคเอน 280 เยน 273 เยน
มินามิไดระ 280 เยน 273 เยน  
ฮิรายามะโจชิ-โคเอน 280 เยน 273 เยน  
นากานูมะ 320 เยน 314 เยน  
คิตาโนะ 320 เยน 314 เยน  
เคโอ-ฮาชิโอจิ 320 เยน 314 เยน

เส้นทางรถไฟซางะมิฮาระ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
เคโอ-ทามากาวะ 140 เยน 140 เยน
เคโอ-อินาดะซุตสุมิ 140 เยน 140 เยน  
เคโอ-โยมิอุริ-แลนด์ 140 เยน 140 เยน
อินางิ 160 เยน 160 เยน  
วากาบาได 190 เยน 188 เยน  
เคโอ-นากายามะ 210 เยน 209 เยน  
เคโอ-ทามะ-เซ็นเตอร์ 230 เยน 230 เยน
เคโอ-โฮรินูจิ 280 เยน 273 เยน  
มินามิ-โอซาวะ 280 เยน 273 เยน
ทามาซาไก 320 เยน 314 เยน  
ฮาชิโมโตะ 320 เยน 314 เยน  

เส้นทางรถไฟทาคาโอะ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
เคโอ-คาตาคุระ 320 เยน 314 เยน  
ยามาดะ 320 เยน 314 เยน  
เมจิโรได 360 เยน 356 เยน  
ฮาซามะ 360 เยน 356 เยน  
ทาคาโอะ 360 เยน 356 เยน  
ทาคาโอะซันงูจิ 360 เยน 356 เยน

เส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
ชิบุยะ 280 เยน 273 เยน  
ชินเซน 230 เยน 230 เยน  
โคมาบะ-โทไดมาเอะ 230 เยน 230 เยน  
อิเคนูเอะ 230 เยน 230 เยน  
ชิโมะ-คิตาซาวะ 230 เยน 230 เยน
ชินไดตะ 210 เยน 209 เยน  
ฮิกาชิ-มัตสุบาระ 210 เยน 209 เยน  
เมไดมาเอะ 210 เยน 209 เยน  
เอฟุคุโช 210 เยน 209 เยน  
นิชิ-เอฟุคุ 230 เยน 230 เยน
ฮามาดะยามะ 230 เยน 230 เยน  
ทาไคโดะ 230 เยน 230 เยน  
ฟูจิมิกาโอกะ 230 เยน 230 เยน  
คุกายามะ 280 เยน 273 เยน  
มิตาคาได 280 เยน 273 เยน  
อิโนะคาชิระ-โคเอน 280 เยน 273 เยน
คิชิโจจิ 280 เยน 273 เยน
ด้านบนสุดของ
หน้า