เคโอ

ตารางค่าโดยสารสถานีโชฟุ

ตารางค่าโดยสารสถานีโชฟุ

เส้นทางรถไฟเคโอ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
ชินจูกุ 250 เยน 242 เยน
ฮัตสุได 200 เยน 199 เยน
ฮาตากายะ 200 เยน 199 เยน  
ซาซาสุกะ 180 เยน 178 เยน  
ไดตะบาชิ 180 เยน 178 เยน  
เมไดมาเอะ 180 เยน 178 เยน  
ชิโมะ-ทาไคโดะ 180 เยน 178 เยน  
ซากุระโจซุย 160 เยน 157 เยน  
คามิ-คิตาซาวะ 160 เยน 157 เยน  
ฮาชิมาน-ยามะ 160 เยน 157 เยน  
โรคะ-โคเอน 160 เยน 157 เยน  
ชิโตเสะ-คาราสุยามะ 140 เยน 136 เยน  
เซนกาวะ 130 เยน 126 เยน  
ซุตสุจิกาโอกะ 130 เยน 126 เยน  
ชิบาซากิ 130 เยน 126 เยน  
โคคุเรียว 130 เยน 126 เยน  
ฟุดะ 130 เยน 126 เยน  
นิชิ-โชฟุ 130 เยน 126 เยน  
โทบิตะคิว 130 เยน 126 เยน
มุซาชิโนได 130 เยน 126 เยน  
ทามะ-เรเยน 140 เยน 136 เยน  
ฮิกาชิ-ฟุชุ 140 เยน 136 เยน  
ฟุชุเคบะ-เซมอมมาเอะ 140 เยน 136 เยน
ฟุชุ 160 เยน 157 เยน
บูไบกาวาระ 160 เยน 157 เยน  
นาคากาวาระ 180 เยน 178 เยน  
เซเซกิ-ซากุระกาโอกะ 180 เยน 178 เยน  
โมกุซาเอน 200 เยน 199 เยน
ทาคาฮาตะฟุโดะ 200 เยน 199 เยน
ทามะ-โดบุตสุโคเอน 250 เยน 242 เยน
มินามิไดระ 250 เยน 242 เยน  
ฮิรายามะโจชิ-โคเอน 250 เยน 242 เยน  
นากานูมะ 290 เยน 283 เยน  
คิตาโนะ 290 เยน 283 เยน  
เคโอ-ฮาชิโอจิ 290 เยน 283 เยน

เส้นทางรถไฟซางะมิฮาระ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
เคโอ-ทามากาวะ 130 เยน 126 เยน
เคโอ-อินาดะซุตสุมิ 130 เยน 126 เยน  
เคโอ-โยมิอุริ-แลนด์ 130 เยน 126 เยน
อินางิ 140 เยน 136 เยน  
วากาบาได 160 เยน 157 เยน  
เคโอ-นากายามะ 180 เยน 178 เยน  
เคโอ-ทามะ-เซ็นเตอร์ 200 เยน 199 เยน
เคโอ-โฮรินูจิ 250 เยน 242 เยน  
มินามิ-โอซาวะ 250 เยน 242 เยน
ทามาซาไก 290 เยน 283 เยน  
ฮาชิโมโตะ 310 เยน 303 เยน  

เส้นทางรถไฟทาคาโอะ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
เคโอ-คาตาคุระ 290 เยน 283 เยน  
ยามาดะ 290 เยน 283 เยน  
เมจิโรได 330 เยน 325 เยน  
ฮาซามะ 330 เยน 325 เยน  
ทาคาโอะ 330 เยน 325 เยน  
ทาคาโอะซันงูจิ 330 เยน 325 เยน

เส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
ชิบุยะ 250 เยน 242 เยน  
ชินเซน 200 เยน 199 เยน  
โคมาบะ-โทไดมาเอะ 200 เยน 199 เยน  
อิเคนูเอะ 200 เยน 199 เยน  
ชิโมะ-คิตาซาวะ 200 เยน 199 เยน
ชินไดตะ 180 เยน 178 เยน  
ฮิกาชิ-มัตสุบาระ 180 เยน 178 เยน  
เมไดมาเอะ 180 เยน 178 เยน  
เอฟุคุโช 180 เยน 178 เยน  
นิชิ-เอฟุคุ 200 เยน 199 เยน
ฮามาดะยามะ 200 เยน 199 เยน  
ทาไคโดะ 200 เยน 199 เยน  
ฟูจิมิกาโอกะ 200 เยน 199 เยน  
คุกายามะ 250 เยน 242 เยน  
มิตาคาได 250 เยน 242 เยน  
อิโนะคาชิระ-โคเอน 250 เยน 242 เยน
คิชิโจจิ 250 เยน 242 เยน
ด้านบนสุดของ
หน้า