เคโอ

แผนที่ทางรถไฟเคโอและการอ่านป้ายสถานี

แผนที่ทางรถไฟเคโอและการอ่านป้ายสถานี

แผนที่ทางรถไฟเคโอ

ข้อมูลเกี่ยวกับทุกเส้นทางและทุกสถานีของเส้นทางรถไฟเคโอและอิโนะคาชิระ

ดาวน์โหลดสำเนาของแผนที่ทางรถไฟเคโอได้ที่นี่

การอ่านป้ายสถานี

แผงข้อมูลปลายทาง

แผงข้อมูลปลายทางให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟ เช่น เวลาออกเดินทาง ประเภทรถไฟ ปลายทาง และสถานีซึ่งรถไฟที่แตกต่างกันแต่ละประเภทจะจอด

ข้อมูลที่นำเสนอสำหรับลูกค้า

การบริการปกติ
แจ้งเตือนบริการ

เราจะแสดงข้อมูลการออกเดินทางและข้อความเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ในเวลาปกติ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง ปัญหาในส่วนของราง หรืออื่น ๆ จะนำมาแสดงเมื่อจำเป็น

ป้ายสถานีบนชานชาลา

ชื่อสถานีจะปรากฏที่ตรงกึ่งกลาง
เส้นลูกศรใต้ชื่อสถานีบ่งบอกถึงทิศทางการเดินทาง ชื่อของสถานีที่อยู่ติดกันจะแสดงทางด้านซ้ายและขวา

หมายเลขสถานี

อักษรย่อที่ใช้สำหรับเส้นทาง: “KO” หมายถึงเส้นทางรถไฟเคโอและ “IN” หมายถึงเส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ
หมายเลขสถานีบนเส้นทางรถไฟเคโอเริ่มต้นจากชินจูกุ หมายเลขสถานีบนเส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระเริ่มต้นจากชิบุยะ

ข้อมูลทางออก

เราจะระบุทางออกด้วยป้ายสีเหลือง (มีข้อยกเว้น) ไปตามลูกศรเพื่อพบกับทางออก

ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader®

คุณต้องการโปรแกรม Adobe Reader เพื่อดูเว็บไซต์นี้

ด้านบนสุดของ
หน้า