เคโอ

ขึ้นรถไฟ

ขึ้นรถไฟ

การซื้อตั๋ว

ซื้อตั๋วหรือบัตรไอซี (พาสโม) จากเครื่องจำหน่ายตั๋วเพื่อโดยสารรถไฟ

คุณสามารถยืนยันค่าใช้จ่ายไปยังปลายทางได้จาก “ตารางค่าโดยสาร” ทางด้านบนของเครื่องจำหน่ายตั๋ว

กดปุ่ม “ภาษาอังกฤษ” ที่อยู่มุมบนด้านขวาของหน้าจอเครื่องจำหน่ายตั๋ว

การซื้อตั๋วปกติ

กดปุ่มแสดงค่าโดยสารไปยังปลายทางของคุณ

รอให้หน้าจอการซื้อปรากฏขึ้นมา
ใส่เงินเข้าไปในเครื่องจำหน่ายตั๋วและรับตั๋วของคุณ

การซื้อบัตรพาสโม

โปรดไปที่เว็บไซต์ของพาสโมเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การซื้อตั๋วส่วนลด

โปรดดูไฟล์ PDF สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของการซื้อตั๋วส่วนลด

การเข้าสู่ประตูตั๋ว

ด้วยตั๋วปกติ

เมื่อใช้ตั๋ว สอดตั๋วเข้าไปในช่องใส่ตั๋วด้านบนลูกศรสีเขียวทางด้านขวาของทางเข้าประตูตั๋ว เมื่อคุณผ่านประตูแล้ว เก็บตั๋วที่ป้อนออกมาจากด้านบนขวาของประตูทางออก

ด้วยบัตรพาสโม

โปรดไปที่เว็บไซต์ของพาสโมเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเข้าแถวบนชานชาลา

ไปยังชานชาลาที่มุ่งหน้าไปยังปลายทางของคุณและรอรถไฟ

การปรับค่าโดยสาร

หากคุณโดยสารรถไฟนอกเหนือจากช่วงที่กำหนดบนตั๋วที่คุณซื้อมา คุณสามารถจ่ายเงินเพิ่มเติมได้ที่เครื่องปรับค่าโดยสารใกล้กับประตูตั๋วตรงทางออก

การออกจากประตูตั๋ว

การออก สอดตั๋วของคุณเข้าไปในประตูตั๋วทางออก (เช่นเดียวกับที่คุณทำตอนเข้ามา)

ด้านบนสุดของ
หน้า