เคโอ

ตารางค่าโดยสารสถานีชิบุยะ

ตารางค่าโดยสารสถานีชิบุยะ

เส้นทางรถไฟเคโอ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
ชินจูกุ 180 เยน 174 เยน
ฮัตสุได 160 เยน 154 เยน
ฮาตากายะ 160 เยน 154 เยน  
ซาซาสุกะ 160 เยน 154 เยน  
ไดตะบาชิ 140 เยน 133 เยน  
เมไดมาเอะ 140 เยน 133 เยน  
ชิโมะ-ทาไคโดะ 140 เยน 133 เยน  
ซากุระโจซุย 160 เยน 154 เยน  
คามิ-คิตาซาวะ 160 เยน 154 เยน  
ฮาชิมาน-ยามะ 160 เยน 154 เยน  
โรคะ-โคเอน 160 เยน 154 เยน  
ชิโตเสะ-คาราสุยามะ 180 เยน 174 เยน  
เซนกาวะ 180 เยน 174 เยน  
ซุตสุจิกาโอกะ 200 เยน 195 เยน  
ชิบาซากิ 200 เยน 195 เยน  
โคคุเรียว 200 เยน 195 เยน  
ฟุดะ 200 เยน 195 เยน  
โชฟุ 240 เยน 237 เยน
นิชิ-โชฟุ 240 เยน 237 เยน  
โทบิตะคิว 240 เยน 237 เยน
มุซาชิโนได 240 เยน 237 เยน  
ทามะ-เรเยน 280 เยน 278 เยน  
ฮิกาชิ-ฟุชุ 280 เยน 278 เยน  
ฟุชุเคบะ-เซมอมมาเอะ 280 เยน 278 เยน
ฟุชุ 280 เยน 278 เยน
บูไบกาวาระ 280 เยน 278 เยน  
นาคากาวาระ 320 เยน 319 เยน  
เซเซกิ-ซากุระกาโอกะ 320 เยน 319 เยน  
โมกุซาเอน 320 เยน 319 เยน
ทาคาฮาตะฟุโดะ 320 เยน 319 เยน
ทามะ-โดบุตสุโคเอน 340 เยน 340 เยน
มินามิไดระ 340 เยน 340 เยน  
ฮิรายามะโจชิ-โคเอน 340 เยน 340 เยน  
นากานูมะ 340 เยน 340 เยน  
คิตาโนะ 340 เยน 340 เยน  
เคโอ-ฮาชิโอจิ 360 เยน 360 เยน

เส้นทางรถไฟซางะมิฮาระ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
เคโอ-ทามากาวะ 240 เยน 237 เยน
เคโอ-อินาดะซุตสุมิ 240 เยน 237 เยน  
เคโอ-โยมิอุริ-แลนด์ 280 เยน 278 เยน
อินางิ 280 เยน 278 เยน  
วากาบาได 280 เยน 278 เยน  
เคโอ-นากายามะ 320 เยน 319 เยน  
เคโอ-ทามะ-เซ็นเตอร์ 320 เยน 319 เยน
เคโอ-โฮรินูจิ 360 เยน 360 เยน  
มินามิ-โอซาวะ 380 เยน 380 เยน
ทามาซาไก 380 เยน 380 เยน  
ฮาชิโมโตะ 420 เยน 420 เยน  

เส้นทางรถไฟทาคาโอะ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
เคโอ-คาตาคุระ 360 เยน 360 เยน  
ยามาดะ 360 เยน 360 เยน  
เมจิโรได 360 เยน 360 เยน  
ฮาซามะ 360 เยน 360 เยน  
ทาคาโอะ 360 เยน 360 เยน  
ทาคาโอะซันงูจิ 390 เยน 381 เยน

เส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
ชินเซน 130 เยน 124 เยน  
โคมาบะ-โทไดมาเอะ 130 เยน 124 เยน  
อิเคนูเอะ 130 เยน 124 เยน  
ชิโมะ-คิตาซาวะ 130 เยน 124 เยน
ชินไดตะ 130 เยน 124 เยน  
ฮิกาชิ-มัตสุบาระ 130 เยน 124 เยน  
เมไดมาเอะ 140 เยน 133 เยน  
เอฟุคุโช 140 เยน 133 เยน  
นิชิ-เอฟุคุ 160 เยน 154 เยน
ฮามาดะยามะ 160 เยน 154 เยน  
ทาไคโดะ 160 เยน 154 เยน  
ฟูจิมิกาโอกะ 180 เยน 174 เยน  
คุกายามะ 180 เยน 174 เยน  
มิตาคาได 180 เยน 174 เยน  
อิโนะคาชิระ-โคเอน 200 เยน 195 เยน
คิชิโจจิ 200 เยน 195 เยน
ด้านบนสุดของ
หน้า