เคโอ

ตารางค่าโดยสารสถานีชินจูกุ

ตารางค่าโดยสารสถานีชินจูกุ

เส้นทางรถไฟเคโอ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
ฮัตสุได 130 เยน 126 เยน
ฮาตากายะ 130 เยน 126 เยน  
ซาซาสุกะ 130 เยน 126 เยน  
ไดตะบาชิ 140 เยน 136 เยน  
เมไดมาเอะ 140 เยน 136 เยน  
ชิโมะ-ทาไคโดะ 160 เยน 157 เยน  
ซากุระโจซุย 160 เยน 157 เยน  
คามิ-คิตาซาวะ 160 เยน 157 เยน  
ฮาชิมาน-ยามะ 160 เยน 157 เยน  
โรคะ-โคเอน 180 เยน 178 เยน  
ชิโตเสะ-คาราสุยามะ 180 เยน 178 เยน  
เซนกาวะ 180 เยน 178 เยน  
ซุตสุจิกาโอกะ 200 เยน 199 เยน  
ชิบาซากิ 200 เยน 199 เยน  
โคคุเรียว 200 เยน 199 เยน  
ฟุดะ 200 เยน 199 เยน  
โชฟุ 250 เยน 242 เยน
นิชิ-โชฟุ 250 เยน 242 เยน  
โทบิตะคิว 250 เยน 242 เยน
มุซาชิโนได 250 เยน 242 เยน  
ทามะ-เรเยน 290 เยน 283 เยน  
ฮิกาชิ-ฟุชุ 290 เยน 283 เยน  
ฟุชุเคบะ-เซมอมมาเอะ 290 เยน 283 เยน
ฟุชุ 290 เยน 283 เยน
บูไบกาวาระ 290 เยน 283 เยน  
นาคากาวาระ 330 เยน 325 เยน  
เซเซกิ-ซากุระกาโอกะ 330 เยน 325 เยน  
โมกุซาเอน 330 เยน 325 เยน
ทาคาฮาตะฟุโดะ 330 เยน 325 เยน
ทามะ-โดบุตสุโคเอน 350 เยน 346 เยน
มินามิไดระ 350 เยน 346 เยน  
ฮิรายามะโจชิ-โคเอน 350 เยน 346 เยน  
นากานูมะ 350 เยน 346 เยน  
คิตาโนะ 350 เยน 346 เยน  
เคโอ-ฮาชิโอจิ 370 เยน 367 เยน

เส้นทางรถไฟซางะมิฮาระ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
เคโอ-ทามากาวะ 250 เยน 242 เยน
เคโอ-อินาดะซุตสุมิ 250 เยน 242 เยน  
เคโอ-โยมิอุริ-แลนด์ 290 เยน 283 เยน
อินางิ 290 เยน 283 เยน  
วากาบาได 330 เยน 325 เยน  
เคโอ-นากายามะ 330 เยน 325 เยน  
เคโอ-ทามะ-เซ็นเตอร์ 330 เยน 325 เยน
เคโอ-โฮรินูจิ 350 เยน 346 เยน  
มินามิ-โอซาวะ 350 เยน 346 เยน
ทามาซาไก 350 เยน 346 เยน  
ฮาชิโมโตะ 390 เยน 387 เยน  

เส้นทางรถไฟทาคาโอะ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
เคโอ-คาตาคุระ 370 เยน 367 เยน  
ยามาดะ 370 เยน 367 เยน  
เมจิโรได 370 เยน 367 เยน  
ฮาซามะ 370 เยน 367 เยน  
ทาคาโอะ 370 เยน 367 เยน  
ทาคาโอะซันงูจิ 390 เยน 388 เยน

เส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
ชิบุยะ 180 เยน 178 เยน
ชินเซน 180 เยน 178 เยน  
โคมาบะ-โทไดมาเอะ 160 เยน 157 เยน  
อิเคนูเอะ 160 เยน 157 เยน  
ชิโมะ-คิตาซาวะ 160 เยน 157 เยน
ชินไดตะ 160 เยน 157 เยน  
ฮิกาชิ-มัตสุบาระ 160 เยน 157 เยน  
เมไดมาเอะ 140 เยน 136 เยน  
เอฟุคุโช 160 เยน 157 เยน  
นิชิ-เอฟุคุ 160 เยน 157 เยน
ฮามาดะยามะ 160 เยน 157 เยน  
ทาไคโดะ 160 เยน 157 เยน  
ฟูจิมิกาโอกะ 180 เยน 178 เยน  
คุกายามะ 180 เยน 178 เยน  
มิตาคาได 180 เยน 178 เยน  
อิโนะคาชิระ-โคเอน 200 เยน 199 เยน
คิชิโจจิ 200 เยน 199 เยน
ด้านบนสุดของ
หน้า