เคโอ

ตารางค่าโดยสารสถานีชินจูกุ

ตารางค่าโดยสารสถานีชินจูกุ

เส้นทางรถไฟเคโอ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
ฮัตสุได 140 เยน 140 เยน
ฮาตากายะ 140 เยน 140 เยน  
ซาซาสุกะ 140 เยน 140 เยน  
ไดตะบาชิ 160 เยน 160 เยน  
เมไดมาเอะ 160 เยน 160 เยน  
ชิโมะ-ทาไคโดะ 190 เยน 188 เยน  
ซากุระโจซุย 190 เยน 188 เยน  
คามิ-คิตาซาวะ 190 เยน 188 เยน  
ฮาชิมาน-ยามะ 190 เยน 188 เยน  
โรคะ-โคเอน 210 เยน 209 เยน  
ชิโตเสะ-คาราสุยามะ 210 เยน 209 เยน  
เซนกาวะ 210 เยน 209 เยน  
ซุตสุจิกาโอกะ 230 เยน 230 เยน  
ชิบาซากิ 230 เยน 230 เยน  
โคคุเรียว 230 เยน 230 เยน  
ฟุดะ 230 เยน 230 เยน  
โชฟุ 280 เยน 273 เยน
นิชิ-โชฟุ 280 เยน 273 เยน  
โทบิตะคิว 280 เยน 273 เยน
มุซาชิโนได 280 เยน 273 เยน  
ทามะ-เรเยน 320 เยน 314 เยน  
ฮิกาชิ-ฟุชุ 320 เยน 314 เยน  
ฟุชุเคบะ-เซมอมมาเอะ 320 เยน 314 เยน
ฟุชุ 320 เยน 314 เยน
บูไบกาวาระ 320 เยน 314 เยน  
นาคากาวาระ 360 เยน 356 เยน  
เซเซกิ-ซากุระกาโอกะ 360 เยน 356 เยน  
โมกุซาเอน 360 เยน 356 เยน
ทาคาฮาตะฟุโดะ 360 เยน 356 เยน
ทามะ-โดบุตสุโคเอน 390 เยน 388 เยน
มินามิไดระ 390 เยน 388 เยน  
ฮิรายามะโจชิ-โคเอน 390 เยน 388 เยน  
นากานูมะ 390 เยน 388 เยน  
คิตาโนะ 390 เยน 388 เยน  
เคโอ-ฮาชิโอจิ 410 เยน 409 เยน

เส้นทางรถไฟซางะมิฮาระ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
เคโอ-ทามากาวะ 280 เยน 273 เยน
เคโอ-อินาดะซุตสุมิ 280 เยน 273 เยน  
เคโอ-โยมิอุริ-แลนด์ 320 เยน 314 เยน
อินางิ 320 เยน 314 เยน  
วากาบาได 360 เยน 356 เยน  
เคโอ-นากายามะ 360 เยน 356 เยน  
เคโอ-ทามะ-เซ็นเตอร์ 360 เยน 356 เยน
เคโอ-โฮรินูจิ 390 เยน 388 เยน  
มินามิ-โอซาวะ 390 เยน 388 เยน
ทามาซาไก 390 เยน 388 เยน  
ฮาชิโมโตะ 410 เยน 409 เยน  

เส้นทางรถไฟทาคาโอะ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
เคโอ-คาตาคุระ 410 เยน 409 เยน  
ยามาดะ 410 เยน 409 เยน  
เมจิโรได 410 เยน 409 เยน  
ฮาซามะ 410 เยน 409 เยน  
ทาคาโอะ 410 เยน 409 เยน  
ทาคาโอะซันงูจิ 430 เยน 430 เยน

เส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
ชิบุยะ 210 เยน 209 เยน
ชินเซน 210 เยน 209 เยน  
โคมาบะ-โทไดมาเอะ 190 เยน 188 เยน  
อิเคนูเอะ 190 เยน 188 เยน  
ชิโมะ-คิตาซาวะ 190 เยน 188 เยน
ชินไดตะ 190 เยน 188 เยน  
ฮิกาชิ-มัตสุบาระ 190 เยน 188 เยน  
เมไดมาเอะ 160 เยน 160 เยน  
เอฟุคุโช 190 เยน 188 เยน  
นิชิ-เอฟุคุ 190 เยน 188 เยน
ฮามาดะยามะ 190 เยน 188 เยน  
ทาไคโดะ 190 เยน 188 เยน  
ฟูจิมิกาโอกะ 210 เยน 209 เยน  
คุกายามะ 210 เยน 209 เยน  
มิตาคาได 210 เยน 209 เยน  
อิโนะคาชิระ-โคเอน 230 เยน 230 เยน
คิชิโจจิ 230 เยน 230 เยน
ด้านบนสุดของ
หน้า