เคโอ

ตารางค่าโดยสารสถานีโทบิตะคิว (สนามฟุตบอลอายิโนะโมะโตะ)

ตารางค่าโดยสารสถานีโทบิตะคิว
(สนามฟุตบอลอายิโนะโมะโตะ)

เส้นทางรถไฟเคโอ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
ชินจูกุ 250 เยน 242 เยน
ฮัตสุได 250 เยน 242 เยน
ฮาตากายะ 200 เยน 199 เยน  
ซาซาสุกะ 200 เยน 199 เยน  
ไดตะบาชิ 200 เยน 199 เยน  
เมไดมาเอะ 200 เยน 199 เยน  
ชิโมะ-ทาไคโดะ 180 เยน 178 เยน  
ซากุระโจซุย 180 เยน 178 เยน  
คามิ-คิตาซาวะ 180 เยน 178 เยน  
ฮาชิมาน-ยามะ 180 เยน 178 เยน  
โรคะ-โคเอน 160 เยน 157 เยน  
ชิโตเสะ-คาราสุยามะ 160 เยน 157 เยน  
เซนกาวะ 160 เยน 157 เยน  
ซุตสุจิกาโอกะ 140 เยน 136 เยน  
ชิบาซากิ 140 เยน 136 เยน  
โคคุเรียว 130 เยน 126 เยน  
ฟุดะ 130 เยน 126 เยน  
โชฟุ 130 เยน 126 เยน
นิชิ-โชฟุ 130 เยน 126 เยน  
มุซาชิโนได 130 เยน 126 เยน  
ทามะ-เรเยน 130 เยน 126 เยน  
ฮิกาชิ-ฟุชุ 130 เยน 126 เยน  
ฟุชุเคบะ-เซมอมมาเอะ 130 เยน 126 เยน
ฟุชุ 140 เยน 136 เยน
บูไบกาวาระ 140 เยน 136 เยน  
นาคากาวาระ 160 เยน 157 เยน  
เซเซกิ-ซากุระกาโอกะ 160 เยน 157 เยน  
โมกุซาเอน 180 เยน 178 เยน
ทาคาฮาตะฟุโดะ 180 เยน 178 เยน
ทามะ-โดบุตสุโคเอน 200 เยน 199 เยน
มินามิไดระ 200 เยน 199 เยน  
ฮิรายามะโจชิ-โคเอน 250 เยน 242 เยน  
นากานูมะ 250 เยน 242 เยน  
คิตาโนะ 250 เยน 242 เยน  
เคโอ-ฮาชิโอจิ 290 เยน 283 เยน

เส้นทางรถไฟซางะมิฮาระ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
เคโอ-ทามากาวะ 130 เยน 126 เยน
เคโอ-อินาดะซุตสุมิ 140 เยน 136 เยน  
เคโอ-โยมิอุริ-แลนด์ 160 เยน 157 เยน
อินางิ 160 เยน 157 เยน  
วากาบาได 180 เยน 178 เยน  
เคโอ-นากายามะ 200 เยน 199 เยน  
เคโอ-ทามะ-เซ็นเตอร์ 250 เยน 242 เยน
เคโอ-โฮรินูจิ 250 เยน 242 เยน  
มินามิ-โอซาวะ 290 เยน 283 เยน
ทามาซาไก 290 เยน 283 เยน  
ฮาชิโมโตะ 350 เยน 345 เยน  

เส้นทางรถไฟทาคาโอะ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
เคโอ-คาตาคุระ 290 เยน 283 เยน  
ยามาดะ 290 เยน 283 เยน  
เมจิโรได 290 เยน 283 เยน  
ฮาซามะ 330 เยน 325 เยน  
ทาคาโอะ 330 เยน 325 เยน  
ทาคาโอะซันงูจิ 330 เยน 325 เยน

เส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
ชิบุยะ 250 เยน 242 เยน  
ชินเซน 250 เยน 242 เยน  
โคมาบะ-โทไดมาเอะ 250 เยน 242 เยน  
อิเคนูเอะ 200 เยน 199 เยน  
ชิโมะ-คิตาซาวะ 200 เยน 199 เยน
ชินไดตะ 200 เยน 199 เยน  
ฮิกาชิ-มัตสุบาระ 200 เยน 199 เยน  
เมไดมาเอะ 200 เยน 199 เยน  
เอฟุคุโช 200 เยน 199 เยน  
นิชิ-เอฟุคุ 200 เยน 199 เยน
ฮามาดะยามะ 250 เยน 242 เยน  
ทาไคโดะ 250 เยน 242 เยน  
ฟูจิมิกาโอกะ 250 เยน 242 เยน  
คุกายามะ 250 เยน 242 เยน  
มิตาคาได 250 เยน 242 เยน  
อิโนะคาชิระ-โคเอน 290 เยน 283 เยน
คิชิโจจิ 290 เยน 283 เยน
ด้านบนสุดของ
หน้า