เคโอ

ตารางค่าโดยสารสถานีโทบิตะคิว (สนามฟุตบอลอายิโนะโมะโตะ)

ตารางค่าโดยสารสถานีโทบิตะคิว
(สนามฟุตบอลอายิโนะโมะโตะ)

เส้นทางรถไฟเคโอ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
ชินจูกุ 280 เยน 273 เยน
ฮัตสุได 280 เยน 273 เยน
ฮาตากายะ 230 เยน 230 เยน  
ซาซาสุกะ 230 เยน 230 เยน  
ไดตะบาชิ 230 เยน 230 เยน  
เมไดมาเอะ 230 เยน 230 เยน  
ชิโมะ-ทาไคโดะ 210 เยน 209 เยน  
ซากุระโจซุย 210 เยน 209 เยน  
คามิ-คิตาซาวะ 210 เยน 209 เยน  
ฮาชิมาน-ยามะ 210 เยน 209 เยน  
โรคะ-โคเอน 190 เยน 188 เยน  
ชิโตเสะ-คาราสุยามะ 190 เยน 188 เยน  
เซนกาวะ 190 เยน 188 เยน  
ซุตสุจิกาโอกะ 160 เยน 160 เยน  
ชิบาซากิ 160 เยน 160 เยน  
โคคุเรียว 140 เยน 140 เยน  
ฟุดะ 140 เยน 140 เยน  
โชฟุ 140 เยน 140 เยน
นิชิ-โชฟุ 140 เยน 140 เยน  
มุซาชิโนได 140 เยน 140 เยน  
ทามะ-เรเยน 140 เยน 140 เยน  
ฮิกาชิ-ฟุชุ 140 เยน 140 เยน  
ฟุชุเคบะ-เซมอมมาเอะ 140 เยน 140 เยน
ฟุชุ 160 เยน 160 เยน
บูไบกาวาระ 160 เยน 160 เยน  
นาคากาวาระ 190 เยน 188 เยน  
เซเซกิ-ซากุระกาโอกะ 190 เยน 188 เยน  
โมกุซาเอน 210 เยน 209 เยน
ทาคาฮาตะฟุโดะ 210 เยน 209 เยน
ทามะ-โดบุตสุโคเอน 230 เยน 230 เยน
มินามิไดระ 230 เยน 230 เยน  
ฮิรายามะโจชิ-โคเอน 280 เยน 273 เยน  
นากานูมะ 280 เยน 273 เยน  
คิตาโนะ 280 เยน 273 เยน  
เคโอ-ฮาชิโอจิ 320 เยน 314 เยน

เส้นทางรถไฟซางะมิฮาระ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
เคโอ-ทามากาวะ 140 เยน 140 เยน
เคโอ-อินาดะซุตสุมิ 160 เยน 160 เยน  
เคโอ-โยมิอุริ-แลนด์ 190 เยน 188 เยน
อินางิ 190 เยน 188 เยน  
วากาบาได 210 เยน 209 เยน  
เคโอ-นากายามะ 230 เยน 230 เยน  
เคโอ-ทามะ-เซ็นเตอร์ 280 เยน 273 เยน
เคโอ-โฮรินูจิ 280 เยน 273 เยน  
มินามิ-โอซาวะ 320 เยน 314 เยน
ทามาซาไก 320 เยน 314 เยน  
ฮาชิโมโตะ 360 เยน 356 เยน  

เส้นทางรถไฟทาคาโอะ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
เคโอ-คาตาคุระ 320 เยน 314 เยน  
ยามาดะ 320 เยน 314 เยน  
เมจิโรได 320 เยน 314 เยน  
ฮาซามะ 360 เยน 356 เยน  
ทาคาโอะ 360 เยน 356 เยน  
ทาคาโอะซันงูจิ 360 เยน 356 เยน

เส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
ชิบุยะ 280 เยน 273 เยน  
ชินเซน 280 เยน 273 เยน  
โคมาบะ-โทไดมาเอะ 280 เยน 273 เยน  
อิเคนูเอะ 230 เยน 230 เยน  
ชิโมะ-คิตาซาวะ 230 เยน 230 เยน
ชินไดตะ 230 เยน 230 เยน  
ฮิกาชิ-มัตสุบาระ 230 เยน 230 เยน  
เมไดมาเอะ 230 เยน 230 เยน  
เอฟุคุโช 230 เยน 230 เยน  
นิชิ-เอฟุคุ 230 เยน 230 เยน
ฮามาดะยามะ 280 เยน 273 เยน  
ทาไคโดะ 280 เยน 273 เยน  
ฟูจิมิกาโอกะ 280 เยน 273 เยน  
คุกายามะ 280 เยน 273 เยน  
มิตาคาได 280 เยน 273 เยน  
อิโนะคาชิระ-โคเอน 320 เยน 314 เยน
คิชิโจจิ 320 เยน 314 เยน
ด้านบนสุดของ
หน้า