เคโอ

ตารางค่าโดยสารสถานีโทบิตะคิว (สนามฟุตบอลอายิโนะโมะโตะ)

ตารางค่าโดยสารสถานีโทบิตะคิว
(สนามฟุตบอลอายิโนะโมะโตะ)

เส้นทางรถไฟเคโอ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
ชินจูกุ 240 เยน 237 เยน
ฮัตสุได 240 เยน 237 เยน
ฮาตากายะ 200 เยน 195 เยน  
ซาซาสุกะ 200 เยน 195 เยน  
ไดตะบาชิ 200 เยน 195 เยน  
เมไดมาเอะ 200 เยน 195 เยน  
ชิโมะ-ทาไคโดะ 180 เยน 174 เยน  
ซากุระโจซุย 180 เยน 174 เยน  
คามิ-คิตาซาวะ 180 เยน 174 เยน  
ฮาชิมาน-ยามะ 180 เยน 174 เยน  
โรคะ-โคเอน 160 เยน 154 เยน  
ชิโตเสะ-คาราสุยามะ 160 เยน 154 เยน  
เซนกาวะ 160 เยน 154 เยน  
ซุตสุจิกาโอกะ 140 เยน 133 เยน  
ชิบาซากิ 140 เยน 133 เยน  
โคคุเรียว 130 เยน 124 เยน  
ฟุดะ 130 เยน 124 เยน  
โชฟุ 130 เยน 124 เยน
นิชิ-โชฟุ 130 เยน 124 เยน  
มุซาชิโนได 130 เยน 124 เยน  
ทามะ-เรเยน 130 เยน 124 เยน  
ฮิกาชิ-ฟุชุ 130 เยน 124 เยน  
ฟุชุเคบะ-เซมอมมาเอะ 130 เยน 124 เยน
ฟุชุ 140 เยน 133 เยน
บูไบกาวาระ 140 เยน 133 เยน  
นาคากาวาระ 160 เยน 154 เยน  
เซเซกิ-ซากุระกาโอกะ 160 เยน 154 เยน  
โมกุซาเอน 180 เยน 174 เยน
ทาคาฮาตะฟุโดะ 180 เยน 174 เยน
ทามะ-โดบุตสุโคเอน 200 เยน 195 เยน
มินามิไดระ 200 เยน 195 เยน  
ฮิรายามะโจชิ-โคเอน 240 เยน 237 เยน  
นากานูมะ 240 เยน 237 เยน  
คิตาโนะ 240 เยน 237 เยน  
เคโอ-ฮาชิโอจิ 280 เยน 278 เยน

เส้นทางรถไฟซางะมิฮาระ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
เคโอ-ทามากาวะ 130 เยน 124 เยน
เคโอ-อินาดะซุตสุมิ 140 เยน 133 เยน  
เคโอ-โยมิอุริ-แลนด์ 160 เยน 154 เยน
อินางิ 160 เยน 154 เยน  
วากาบาได 180 เยน 174 เยน  
เคโอ-นากายามะ 200 เยน 195 เยน  
เคโอ-ทามะ-เซ็นเตอร์ 240 เยน 237 เยน
เคโอ-โฮรินูจิ 260 เยน 257 เยน  
มินามิ-โอซาวะ 320 เยน 318 เยน
ทามาซาไก 320 เยน 318 เยน  
ฮาชิโมโตะ 380 เยน 379 เยน  

เส้นทางรถไฟทาคาโอะ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
เคโอ-คาตาคุระ 280 เยน 278 เยน  
ยามาดะ 280 เยน 278 เยน  
เมจิโรได 280 เยน 278 เยน  
ฮาซามะ 320 เยน 319 เยน  
ทาคาโอะ 320 เยน 319 เยน  
ทาคาโอะซันงูจิ 320 เยน 319 เยน

เส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

ชื่อสถานี ค่าใช้จ่าย บัตรไอซี ข้อมูลท้องถิ่น
ชิบุยะ 240 เยน 237 เยน  
ชินเซน 240 เยน 237 เยน  
โคมาบะ-โทไดมาเอะ 240 เยน 237 เยน  
อิเคนูเอะ 200 เยน 195 เยน  
ชิโมะ-คิตาซาวะ 200 เยน 195 เยน
ชินไดตะ 200 เยน 195 เยน  
ฮิกาชิ-มัตสุบาระ 200 เยน 195 เยน  
เมไดมาเอะ 200 เยน 195 เยน  
เอฟุคุโช 200 เยน 195 เยน  
นิชิ-เอฟุคุ 200 เยน 195 เยน
ฮามาดะยามะ 240 เยน 237 เยน  
ทาไคโดะ 240 เยน 237 เยน  
ฟูจิมิกาโอกะ 240 เยน 237 เยน  
คุกายามะ 240 เยน 237 เยน  
มิตาคาได 240 เยน 237 เยน  
อิโนะคาชิระ-โคเอน 280 เยน 278 เยน
คิชิโจจิ 280 เยน 278 เยน
ด้านบนสุดของ
หน้า