เคโอ

แผนกดูแลสิ่งของสูญหาย

แผนกดูแลสิ่งของสูญหาย

โปรดสอบถาม “สำนักงานดูแลสิ่งของสูญหายของเส้นทางรถไฟเคโอและเส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ”

วัันที่ลืมของ : กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานีรถไฟสาย Keio Line และ Inokashira Line ที่อยู่ใกล้ที่สุด
หลังจากวันถัดไปของวันที่ลืมของ : กรุณาติดต่อสอบถามที่ ”สถานที่ติดตามของหายสาย Keio Line และ Inokashira Line”

โปรดเตรียมการให้รายละเอียดข้อมูลของสิ่งที่สูญหายรวมถึงข้อมูลของสถานที่และเวลาที่สิ่งของสูญหาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสของการได้รับสิ่งของกลับคืน
ในกรณีที่ไม่ทราบสถานการณ์ตอนที่ลืมของ หรือในกรณีที่มีสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเช่น ถุงมือ ร่ม ถูกส่งมาถึงเป็นจำนวนมาก กรุณาหลีกเลี่ยงการสอบถามทางโทรศัพท์ ขอให้มาตรวจสอบด้วยตนเองที่สถานที่ติดตามของหายหรือที่สถานีรถไฟสาย Keio Line และ Inokashira Line ที่อยู่ใกล้ที่สุด

*กฎพื้นฐานสำหรับการเก็บรักษาสิ่งของสูญหายที่มีการพบที่สำนักงานคือ 3 วันนับจากวันที่พบ

โปรดสอบถามภายใน 3 วันนี้ เนื่องจากสิ่งของทั้งหมดที่พบจะถูกโอนไปยังศูนย์ดูแลสิ่งของสูญหายของกรมตำรวจนครบาลหลังจากผ่านไป 3 วัน (ตามมาตราที่ 9 ของกฎหมายทรัพย์สินสูญหาย ที่ระบุว่าต้องมีการส่งสิ่งของที่พบใด ๆ มายังกรมตำรวจในเขตอำนาจการควบคุมภายใน 7 วัน)

การสอบถาม
สำนักงานดูแลสิ่งของสูญหายเส้นทางรถไฟเคโอและเส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ 03-3325-6644
เวลาทำการ
7 วันต่อสัปดาห์ 9:00 น. ถึง 19:00 น.
ตำแหน่งที่ตั้ง
ใช้เวลาเดิน 2 นาทีจากสถานีเมไดมาเอะ
แผนที่
ด้านบนสุดของ
หน้า