เคโอ

เกี่ยวกับการขนส่งทดแทน

เกี่ยวกับการขนส่งทดแทน

ลูกค้าที่มีตั๋วเรียบร้อยแล้วสามารถใช้การขนส่งทดแทนได้เมื่อมีส่วนของเส้นทางหยุดให้บริการ* เมื่อใดก็ตามที่เราเกิดปัญหากับการดำเนินการรถไฟ เราจะร้องขอเปลี่ยนไปใช้งานเส้นทางของบริษัททางรถไฟอื่นของส่วนที่ระบุในตั๋วของผู้โดยสาร

*ไม่สามารถใช้งานได้กับบัตรซุยกะ (มายซุยกะ/บัตรไอโอซุยกะ) บัตรพาสโม (บัตรพาสโมที่ลงทะเบียนแล้ว/บัตรพาสโมที่ยังไม่ลงทะเบียน) หรือบริเวณที่อยู่นอกส่วนของบัตรโดยสารประจำของซุยกะ/บัตรโดยสารประจำพาสโม

ตั๋วที่ใช้งานการขนส่งทดแทนได้

คุณจำเป็นต้องมีตั๋วสำหรับการขนส่งทดแทน

ตั๋วการขนส่งทดแทน

กรณีที่สามารถใช้การขนส่งทดแทนได้โดยไม่ต้องมีคูปอง

มีกรณีที่คุณสามารถใช้การขนส่งทดแทนได้โดยไม่ต้องมีคูปองการขนส่งทดแทนโดยแสดงตั๋วของคุณให้กับเจ้าหน้าที่ประตูตั๋วที่บริษัทรถไฟผู้ให้บริการการขนส่งทดแทน (ดูตัวอย่างที่ด้านล่างของหน้านี้)
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประตูตั๋วว่าคุณใช้การขนส่งทดแทน

ข้อควรระวังเมื่อใช้การขนส่งทดแทน

  • โปรดแสดงคูปองการขนส่งทดแทนและตั๋วของคุณให้กับเจ้าหน้าที่ประตูตั๋ว
  • คุณไม่สามารถใช้งานบัตรไอซี เช่น ซุยกะหรือพาสโมสำหรับการขนส่งทดแทนได้ แต่สามารถใช้ได้กับเส้นทางที่ครอบคลุมโดยบัตรโดยสารประจำของคุณ โปรดผ่านทางประตูที่ไม่มีเซ็นเซอร์อ่านบัตร (ถัดจากเจ้าหน้าที่ประตูตั๋ว) หากนำบัตรผ่านเข้าใกล้กับเซ็นเซอร์ ระบบจะทำการหักค่าโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์จาก SF (จำนวนเงินทีมีอยู่ในบัตร)
  • หากคุณใช้บัตรโดยสารประจำของซุยกะทางโทรศัพท์มือถือ โปรดแสดงหน้าจอบัตรผ่านให้กับเจ้าหน้าที่ประตูตั๋ว
ตั๋วจะไม่สามารถใช้ได้กับการขนส่งทดแทน

วิธีการใช้การขนส่งทดแทน

หากมีปัญหาระหว่างสถานี B และสถานี C เมื่อคุณขึ้นรถไฟมาจากสถานี A
กรณีที่สามารถใช้การขนส่งทดแทนได้โดยไม่ต้องมีคูปอง
กรณีที่ไม่มีการคืนเงินค่าโดยสารการขนส่งทดแทน

*ซุยกะเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทอีสต์เจแปนเรลเวย์

*พาสโมเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทพาสโมจำกัด

ด้านบนสุดของ
หน้า