เคโอ

วัด ศาลเจ้า สถานที่ประวัติศาสตร์

วัด ศาลเจ้า สถานที่ประติศาสตร์

วัดจินไดจิ

วัดที่เก่าแก่เป็นลำดับที่สองในโตเกียวถัดจากวัดเซนโซ-จิ วัดจินไดจิมีการจัดเทศกาลตามฤดูกาล รวมทั้งเทศกาลตุ๊กตาดารุมะที่มีชื่อเสียง ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายพันคน ร้านค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะจำหน่ายของที่ระลึกหลากหลายประเภท
ร้านอาหารหลายร้านในละแวกนั้นจะทำการเซิร์ฟ “จินไดจิโซบะ”
ที่มีชื่อเสียง

โทรศัพท์: 042-486-5511

เส้นทาง

ขึ้นรถบัสสายที่ไปยังวัดจินไดจิจากทางออกด้านทิศเหนือของสถานีซุตสุจิกาโอกะหรือทางออกด้านทิศเหนือของสถานีโชฟุ โดยสารไปจนถึงป้ายหยุดรถสุดท้าย

จุดน่าสนใจที่อยู่ใกล้เคียง

ศาลเจ้าโอคุนิทามะจินจา

ศาลเจ้าโอคุนิทามะจินจาเป็นศาลเจ้าที่มีประวัติศาสตร์การก่อตั้งมาอย่างยาวนานนับย้อนหลังไปได้ถึง 1,900 ปีก่อน เดินทางมาที่นี่เพื่อขอพรกับเทพเจ้าของความมั่งคั่งและการแต่งงาน ถนนของต้นเซลโควะที่ปลูกไว้เป็นระยะทางกว่า 700 เมตรบนถนนทั้งเส้น
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฟุชุ

โทรศัพท์: 042-362-2130

เส้นทาง

เดิน 5 นาทีจากสถานีฟุชุ

ทาคาฮาตะฟุโดซง

ทาคาฮาตะฟุโดซงได้รับการยกย่องว่าในฐานะหนึ่งในสามฟุโดซงหลักของบริเวณคันโตะ สถานที่เหล่านั้นประกอบด้วยฟุโด-โดะ นิโอ-มง ฟุโดทั้งสาม พร้อมทั้งสถานที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติอีกมากมายตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นประมาณ 99,173 ตารางเมตร ธรรมชาติอันงดงามที่บริเวณด้านบนและด้านล่างของเนินเขาทามะคิวเรียวจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอย่างน่าทึ่งทุกเดือน บริเวณนี้จะมีชื่อเสียงโดยเฉพาะสำหรับดอกไฮแดรนเยียบานในเดือนมิถุนายนและใบเมเปิลร่วงในฤดูใบไม้ร่วง

โทรศัพท์: 042-591-0032

เส้นทาง

เดิน 5 นาทีจากสถานีทาคาฮาตะฟุโดะ

ศาลเจ้าโอมิยะฮาชิมันกุ

ก่อตั้งขึ้นในปี 1063 เทพเจ้าที่ผู้คนมาสักการะกันที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดี่ยวที่แบ่งแยกมา ดังนั้นนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่เพื่อขอพรให้ช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว เช่น การแต่งงาน การเกิดอย่างปลอดุัยของทารก หรือการขอให้มีลูก จะมีการเคลื่อนย้ายศาลเจ้าเก้าแห่งมายังศาลเจ้าหลักในงานเทศกาลประจำปี “จอยท์ มิยา-อิริ” ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายน

โทรศัพท์: 03-3311-0105

เส้นทาง

เดิน 7 นาทีจากสถานีนิชิ-เอฟุคุ

วัดทาคาโอะ-ซันยาคุโอะ-อิน

วัดทาคาโอะ-ซันยาคุโอะ-อิน ตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาทาคาโอะ ได้รับความนับถือในฐานะสัญลักษณ์ของภูเขาทาคาโอะที่มีชื่อเสียงตั้งแต่เมื่อได้ก่อตั้งขึ้นในปี 744 ทาคาโอะซันได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นภูเขาของชูเกน-โดมาตลอดทุกยุคสมัย แม้กระทั่งทุกวันนี้ นักบวชภูเขาผู้ปฏิบัติตนของชูเกน-โด มาที่่นี่เพื่อบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัดตลอดทั้งปี รวมถึงการนั่งสมาธิใต้น้ำตก

โทรศัพท์: 042-661-1115

เส้นทาง

เดิน 5 นาทีจากสถานีทาคาโอะซันงูจิไปยังสถานีกระเช้าไฟฟ้า จากนั้นใช้เวลาอีก 20 นาที่เพื่อขึ้นไปยังสถานีทาคาโอะซัน

จุดน่าสนใจที่อยู่ใกล้เคียง

ด้านบนสุดของ
หน้า