เคโอ

บัตรโดยสารประจำ

บัตรโดยสารประจำ

ตั๋วส่วนลดที่คุณสามารถใช้สำหรับขึ้นรถไฟได้เท่าที่ต้องการในเส้นทางและระยะเวลาที่กำหนดไว้ (1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน) มีบัตรโดยสารประจำจัดจำหน่าย 2 ประเภท คือบัตรโดยสารประจำธุรกิจและบัตรโดยสารประจำนักเรียน

วิธีการซื้อ

คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารประจำได้จากเคาน์เตอร์จัดจำหน่าย หรือจากเครื่องจำหน่ายบัตรสีน้ำเงินที่ติดตั้งไว้ที่ทุกสถานี

บัตรโดยสารประจำใหม่
คุณสามารถซื้อได้ล่วงหน้า 14 วันก่อนการใช้งาน
การต่ออายุบัตรโดยสารประจำ
คุณสามารถซื้อได้ล่วงหน้า 14 วันก่อนการใช้งาน

*หากคุณนำบัตรโดยสารประจำใบเดิมที่ออกให้โดยเคโอ (ภายใน 1 ปีนับจากวันที่หมดอายุ) คุณสามารถใช้ข้อมูลที่เคยกรอกไว้เพื่อทำการซื้อได้สะดวกขึ้น

*การซื้อบัตรโดยสารประจำสำหรับนักเรียนครั้งแรกสำหรับระดับการเรียนนั้น ๆ โปรดนำใบรับรองการเดินทางของนักเรียน มาแสดงที่เคาน์เตอร์จัดจำหน่ายบัตรโดยสารประจำ

เคาน์เตอร์จัดจำหน่าย

เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารประจำ (เวลาทำการ (ทุกวัน) 12:00-20:00 น.)
ชินจูกุ โชฟุ ทาคาฮาตะฟุโดะ เคโอทามะเซ็นเตอร์ ชิบุยะ
เครื่องจำหน่ายบัตรสีน้ำเงิน (เวลาทำการ: ตั้งแต่เวลาที่สถานีเปิดทำการจนถึง 23:00 น.)
ทุกสถานีในเส้นทางรถไฟเคโอและอิโนะคาชิระ

โปรดทราบว่าเวลาทำการที่สถานีหรือประตูที่ระบุด้านล่างนั้นเป็นข้อยกเว้น

ตั้งแต่เวลา 6:45 น. ถึง 22:00 น.: ชินจูกุ (ในเส้นทางรถไฟเคโอใหม่ที่ประตูชินโตชิน)
ตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 21:00 น.: เคโอ-อินาดะซุตสุมิ (ประตูทิศเหนือ) และฟุชุเคบะ-เซมอมมาเอะ
ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 21:00 น.: เคโอ-ฮาชิโอจิ (ประตูทิศตะวันตก) และเคโอ-ทามะ-เซ็นเตอร์ (ประตูทิศตะวันออก)
เครื่องจำหน่ายบัตรสีน้ำเงิน

การโดยสารรถไฟไปยังสถานีที่มีเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารประจำเพื่อซื้อบัตรโดยสารประจำ

  1. (1)ซื้อตั๋วที่สถานีที่มีเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารประจำ
  2. (2)ขอให้เจ้าหน้าที่สถานีติดสติกเกอร์รับรองลงบนตั๋ว
  3. (3)โดยสารรถไฟไปยังสถานีที่มีเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารประจำ (โปรดอย่าใช้ประตูสำหรับเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ แต่ใช้ประตูทางออกสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีเมื่อต้องการออกจากสถานี)
  4. (4)คุณจะได้รับการคืนเงินค่าตั๋วเมื่อซื้อบัตรโดยสารประจำ
  5. (5)คุณจะได้รับตั๋วสำหรับเดินทางกลับ (ยกเว้นหากบัตรโดยสารประจำสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนั้น)

ดอคคิโมะ (บัตรโดยสารประจำสำหรับสองปลายทาง)

ผู้โดยสารที่ใช้บัตรโดยสารประจำเดือนระหว่างสถานีที่อยู่ทางตะวันตกของสถานีเมไดมาเอะ (ทั้งเส้นทางรถไฟเคโอและอิโนะคาชิระ) และรวมถึงสถานีชินจูกุหรือชิบุยะสามารถขึ้นหรือลงที่สถานีชินจูกุหรือชิบุยะโดยไม่มีค่าโดยสารตลอดทั้งเดือนโดยจ่ายเงินค่าบัตรโดยสารประจำเพิ่มอีก 1,200 เยน เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจ การเดินทางรอบเมือง การทำธุระส่วนตัว เป็นต้น

*บริการแบบจำกัดสำหรับบัตรพาสโม: เราไม่ได้ให้บริการนี้สำหรับบัตรโดยสารประจำแบบแม่เหล็กหรือบัตรโดยสารประจำของนักเรียน

การคืนเงินสำหรับบัตรโดยสารประจำ

รับการคืนเงินสำหรับบัตรโดยสารประจำแบบปกติของคุณ

เมื่อคุณไม่ต้องการใช้บัตรอีกแล้ว

บัตรโดยสารประจำ 1 เดือน (* ภายใน 7 วันนับจากวันที่เปิดใช้งานที่รวมอยู่)

ระบบจะคำนวณการคืนเงินโดยการหักจากค่าโดยสารปกติจากการเดินทางกลับตามจำนวนวันนับตั้งแต่วันที่เปิดใช้งาน (ต่อรายการ) ทั้งที่ใช้แล้วหรือยังไม่ได้ใช้ จากราคาค่าบัตรโดยสารประจำ นอกจากนั้นจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 220 เยน

การคำนวณ
ผ่านไป 1 วัน
(จากวันที่เปิดใช้งาน)
(วันที่เปิดใช้งาน) = ราคาบัตรโดยสารประจำ - (ค่าโดยสารขากลับตามเส้นทางในบัตรโดยสารประจำ + ค่าธรรมเนียม 220 เยน)
ผ่านไป 2 วัน ราคาบัตรโดยสารประจำ - (ค่าโดยสารขากลับตามเส้นทางในบัตรโดยสารประจำ x 2 + ค่าธรรมเนียม 220 เยน)
ผ่านไป 3 วัน ราคาบัตรโดยสารประจำ - (ค่าโดยสารขากลับตามเส้นทางในบัตรโดยสารประจำ x 3 + ค่าธรรมเนียม 220 เยน)
ผ่านไป 4 วัน ราคาบัตรโดยสารประจำ - (ค่าโดยสารขากลับตามเส้นทางในบัตรโดยสารประจำ x 4 + ค่าธรรมเนียม 220 เยน)
ผ่านไป 5 วัน ราคาบัตรโดยสารประจำ - (ค่าโดยสารขากลับตามเส้นทางในบัตรโดยสารประจำ x 5 + ค่าธรรมเนียม 220 เยน)
ผ่านไป 6 วัน ราคาบัตรโดยสารประจำ - (ค่าโดยสารขากลับตามเส้นทางในบัตรโดยสารประจำ x 6 + ค่าธรรมเนียม 220 เยน)
ผ่านไป 7 วัน ราคาบัตรโดยสารประจำ - (ค่าโดยสารขากลับตามเส้นทางในบัตรโดยสารประจำ x 7 + ค่าธรรมเนียม 220 เยน)

*คุณจะไม่ได้รับการคืนเงินจากบัตรโดยสารประจำ 1 เดือน เมื่อผ่านไปแล้ว 8 วันนับจากวันที่เปิดใช้งาน

*จะไม่ได้รับการคืนเงิน หากไม่มีจำนวนวันเหลืออยู่ตามการคำนวณด้านบน.

บัตรโดยสารประจำ 3 เดือนและ 6 เดือน (* ระบบจะมีการคำนวณแบบเดียวกันหากอยู่ภายใน 7 วันนับจากวันที่เปิดใช้งานที่รวมอยู่)

ระบบจะคำนวณการคืนเงินโดยการหักค่าบัตรโดยสารประจำตามช่วงเวลาที่ผ่านไป (จะปัดเศษวันขึ้นไปยังเดือนที่ใกล้ที่สุด) ทั้งที่ใช้แล้วหรือยังไม่ได้ใช้ จากราคาค่าบัตรโดยสารประจำ นอกจากนั้นจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 220 เยน

การคำนวณ
ผ่านไป 1 เดือน ค่าบัตรโดยสารประจำ - (ค่าบัตรโดยสารประจำ 1 เดือน + ค่าธรรมเนียม 220 เยน)
ผ่านไป 2 เดือน ค่าบัตรโดยสารประจำ - (ค่าบัตรโดยสารประจำ 1 เดือน x 2 + ค่าธรรมเนียม 220 เยน)
ผ่านไป 3 เดือน ค่าบัตรโดยสารประจำ - (ค่าบัตรโดยสารประจำ 3 เดือน + ค่าธรรมเนียม 220 เยน)
ผ่านไป 4 เดือน ค่าบัตรโดยสารประจำ - (ค่าบัตรโดยสารประจำ 3 เดือน + ค่าบัตรโดยสารประจำ 1 เดือน x 2 + ค่าธรรมเนียม 220 เยน)
ผ่านไป 5 เดือน ค่าบัตรโดยสารประจำ - (ค่าบัตรโดยสารประจำ 3 เดือน + ค่าบัตรโดยสารประจำ 1 เดือน x 2 + ค่าธรรมเนียม 220 เยน)

การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง

โปรดซื้อบัตรโดยสารประจำสำหรับเส้นทางใหม่ไว้ล่วงหน้าก่อน เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางของบัตรโดยสารประจำ ระบบจะทำการคืนเงินบัตรโดยสารประจำเก่าโดยการหักจาวันที่ใช้ไปแล้วในหน่วย 10 วัน
นอกจากนั้นจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 220 เยน

*มีกรณีที่ไม่สามารถนำวิธีการดังกล่าวมาใช้งานได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่สถานีเพื่อขอรายละเอียด

การรับเงินคืนสำหรับบัตรโดยสารประจำดอคคิโมะ

สำหรับการคืนเงิน

ระบบจะคำนวณราคาของบัตรโดยสารประจำดอคคิโมะโดยมีการเพิ่มค่าโดยสารเพิ่มเติมของดอคคิโมะไปยังราคาบัตรโดยสารประจำแบบปกติ

เมื่อคุณไม่ต้องการใช้บัตรอีกแล้ว

  • บัตรโดยสารประจำ 1 เดือน (* เริ่มต้นที่วันใดก็ตามภายใน 7 วันนับจากวันที่เปิดใช้งานที่รวมอยู่)

ระบบจะพิจารณาการคืนเงินโดยการเพิ่มค่าโดยสารกลับทั้งหมดสำหรับเส้นทางตามบัตรโดยสารประจำแบบปกติบวกกับค่าโดยสารกลับปกติระหว่างเมไดมาเอะและชินจูกุ (ชิบุยะ) ทั้งที่ใช้แล้วหรือยังไม่ได้ใช้ คูณด้วยจำนนวันทั้งหมด (รวมทั้งวันที่เริ่มต้นใช้งาน) และหักค่าผลิตภัณฑ์ออกจากราคาบัตรโดยสารประจำ นอกจากนั้นจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 220 เยน

การคำนวณ
จำนวนการคืนเงิน = ราคาบัตรโดยสารประจำ - {(ค่าโดยสารขากลับปกติสำหรับบัตรโดยสารประจำแบบปกติ x จำนวนวัน) + (ค่าโดยสารขากลับระหว่างเมไดมาเอะและชิบุยะ/ชินจูกุ x จำนวนวัน) + ค่าธรรมเนียม}

*คุณจะไม่ได้รับการคืนเงินจากบัตรโดยสารประจำ 1 เดือน เมื่อผ่านไปแล้ว 8 วันนับจากวันที่เปิดใช้งาน

*จะไม่ได้รับการคืนเงิน หากไม่มีจำนวนวันเหลืออยู่ตามการคำนวณด้านบน.

*ค่าโดยสารขากลับแบบปกติอาจเกินกว่าค่าบัตรโดยสารประจำดอคคิโมะ (1,200 เยน) ขึ้นกับจำนวนวันที่ใช้ไปแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ ระบบจะทำการจัดเก็บเงินจากส่วนต่างของราคาบัตรโดยสารประจำแบบปกติ

  • บัตรโดยสารประจำแบบ 3 เดือนและ 6 เดือน (* คำนวณโดยวิธีเดียวกันกับที่ใช้คำนวณบัตรโดยสารประจำ 1 เดือน [ดูด้านบน] ซึ่งกำหนดให้เริ่มต้นใช้ภายใน 7 วันนับจากวันที่เปิดใช้งานที่รวมอยู่)

ระบบจะคำนวณการคืนเงินโดยการหักค่าบัตรโดยสารประจำตามช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้ว (จะปัดเศษวันขึ้นไปยังเดือนที่ใกล้ที่สุด) ทั้งที่ใช้แล้วหรือยังไม่ได้ใช้ จากราคาค่าบัตรโดยสารประจำ นอกจากนั้นจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 220 เยน

การคำนวณ
ผ่านไปแล้ว 1 เดือน = ราคาบัตรโดยสารประจำ - (ราคาบัตรโดยสารประจำแบบปกติ 1 เดือน + 1,200 เยน [ค่าโดยสารเพิ่มเติมของดอคคิโมะ] + ค่าธรรมเนียม)
ผ่านไปแล้ว 2 เดือน = ราคาบัตรโดยสารประจำ - {(ราคาบัตรโดยสารประจำแบบปกติ 1 เดือน x 2) + (1,200 เยน [ค่าโดยสารเพิ่มเติมของดอคคิโมะ] x 2) + ค่าธรรมเนียม}
ผ่านไปแล้ว 3 เดือน = ราคาบัตรโดยสารประจำ - (ราคาบัตรโดยสารประจำแบบปกติ 3 เดือน + 3,420 เยน [ค่าโดยสารเพิ่มเติมของดอคคิโมะ] + ค่าธรรมเนียม)
ผ่านไปแล้ว 4 เดือน = ราคาบัตรโดยสารประจำ - {(ราคาบัตรโดยสารประจำแบบปกติ 3 เดือน + ราคาบัตรโดยสารประจำแบบปกติ 1 เดือน) + (3,420 เยน [ค่าโดยสารเพิ่มเติมของดอคคิโมะ] + 1,200 เยน [ค่าโดยสารเพิ่มเติมของดอคคิโมะ]) + ค่าธรรมเนียม}
ผ่านไปแล้ว 5 เดือน = ราคาบัตรโดยสารประจำ - {(ราคาบัตรโดยสารประจำแบบปกติ 3 เดือน + ราคาบัตรโดยสารประจำแบบปกติ 1 เดือน x 2) + (3,420 เยน [ค่าโดยสารเพิ่มเติมของดอคคิโมะ] + 1,200 เยน [ค่าโดยสารเพิ่มเติมของดอคคิโมะ] x 2) + ค่าธรรมเนียม}

การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของบัตรโดยสารประจำ โปรดซื้อบัตรโดยสารประจำสำหรับเส้นทางใหม่ไว้ล่วงหน้า ระบบจะคืนเงินค่าบัตรโดยสารประจำเก่าหลังจากหักจำนวนวันที่ใช้งานในช่วง 10 วัน นอกจากนั้นจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 220 เยน

*หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเส้นทางโดยใช้บัตรพาสโมเหมือนเดิม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่สถานี โปรดทราบว่าคุณสามารถใช้บัตรพาสโมใบเดิมได้ในบางกรณี โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่สถานีเพื่อขอรายละเอียด

*หากคุณเปลี่ยนบัตร (จากบัตรโดยสารประจำแบบปกติเป็นบัตรโดยสารประจำดอคคิโมะ หรือกลับกัน) แต่ยังคงใช้เส้นทางเดิม การเปลี่ยนบัตรจะไม่นับเป็นการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง

คำเตือนเกี่ยวกับการคืนเงิน

คุณจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มด้วยชื่อและข้อมูลการติดต่อ และแสดง การยืนยันตัวบุคคลพร้อมด้วยรูปภาพ (บัตรประจำตัวพนักงาน บัตรประจำตัวนักเรียน) หรือการยืนยันตัวบุุคคลเป็นทางการ (ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประกันชีวิต เป็นต้น) เพื่อรับเงินคืน

หากทำการคืนเงินผ่านทางผู้รับมอบอำนาจ จะต้องมีการส่งเรื่องการมอบอำนาจด้วย [1]ชื่อผู้มอบอำนาจ [2]ชื่อผู้รับมอบอำนาจ [3]หนังสือมอบอำนาจ (ในรูปแบบใดก็ได้) และแสดง การยืนยันตัวบุคคลพร้อมด้วยรูปภาพของผู้รับมอบอำนาจ.

เราจะไม่ทำการคืนเงินหากไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้

การซื้อและการคืนเงินด้วยบัตรเครดิต (เฉพาะผู้ที่มีบัตร)

คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารประจำด้วย KEIO PASSPORT CARD และบัตรเครดิตของแบรนด์ต่างๆ (VISA, MASTER, JCB, AMEX, Diners Club)

เราจะไม่สามารถทำการคืนเงินด้วยเงินสดได้ ระบบจำการคืนเครดิตไปยังบัญชีบัตรเครดิต ดังนั้นโปรดนำบัตรเครดิตมาใช้ในการซื้อบัตรโดยสารประจำ

เมื่อบัตรโดยสารประจำสูญหาย

บัตรโดยสารประจำแบบแม่เหล็ก

โปรดแจ้งการสูญหายที่สถานีที่ใกล้ที่สุด เราจะตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการพบบัตรโดยสารประจำที่สูญหายหรือไม่ หากมีการพบ เราจะเก็บบัตรไว้ให้ที่สถานีที่พบ
โปรดตระหนักว่า เราจะไม่ทำการออกบัตรใหม่ให้ และต้องทำการซื้อบัตรใหม่อีกครั้ง

บัตรโดยสารประจำพาสโม

โปรดแจ้งการสูญหายที่สถานีที่ใกล้ที่สุด เราจะตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการพบบัตรโดยสารประจำที่สูญหายหรือไม่ หากมีการพบ เราจะเก็บบัตรไว้ให้ที่สถานีที่พบ
หากไม่พบ โปรด “ร้องขอให้ออกบัตรใหม่” ที่ตัวแทนของพาสโมหรือตัวแทนของซุยกะที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง (คุณจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์ม และแสดงการยืนยันตัวบุุคคลเป็นทางการที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้)
เมื่อส่งคำร้องแล้ว คุณจะได้รับ “ใบเสร็จรับเงินของการสมัคร” ไปที่ตัวแทนของพาสโม ได้ตั้งแต่วันถัดไปจนถึงภายใน 14 วัน และชำระค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ 520 เยน + เงินมัดจำ 500 เยน = 1,020 เยน และเราจะทำการออกบัตรให้ใหม่ โปรดตระหนักว่าการออกบัตรโดยสารประจำให้ใหม่สามารถทำได้โดยผู้ออกบัตรของบัตรโดยสารประจำนั้น ๆ เท่านั้น

ด้านบนสุดของ
หน้า