เคโอ

ตั๋วส่วนลด

ตั๋วส่วนลด

ตั๋วส่วนลดภูเขาทาคาโอะ

ตั๋วส่วนลดชั้นยอดนี้ประกอบด้วยตั๋วเดินทางไปกลับจากสถานีใด ๆ ในเส้นทางรถไฟเคโอหรืออิโนะคาชิระไปยังสถานีทาโอะซันงูจิ และรวมถึงกระเช้าไฟฟ้าหรือเก้าอี้กระเช้าของภูเขาทาคาโอะ (ไป-กลับหรือเที่ยวเดียว)

  ผู้ใหญ่ เด็ก
ตั๋วรถไฟไป-กลับ + ตั๋วกระเช้าไฟฟ้าหรือเก้าอี้กระเช้าไป-กลับ ส่วนลด 20%
ตั๋วรถไฟไป-กลับ + ตั๋วกระเช้าไฟฟ้าหรือเก้าอี้กระเช้าเที่ยวเดียว ส่วนลด 20%

การใช้ชุดตั๋ว

ผู้โดยสารที่ซื้อค่าโดยสารส่วนลดจะได้รับชุดตั๋วแยกกันสี่ใบ ตั๋วแต่ละใบจะใช้สำหรับเที่ยวการเดินทางที่ต่างกัน ตรวจสอบตั๋วแต่ละใบตามภาพประกอบด้านล่าง

ตั๋วใบที่ 1
*ไม่ใช่ตั๋ว
ตั๋วใบที่ 2
*ตั๋วเดินทางขาออก
Ticket 3
ตั๋วกระเช้าไฟฟ้าหรือเก้าอี้กระเช้า
ตั๋วใบที่ 4
*ตั๋วขากลับ

สอด ตั๋วใบที่ 2 เข้าไปในประตูตั๋วอัตโนมัติเพื่อเข้าสู่สถานีทาคาโอะซันงูจิ สอด ตั๋วใบที่ 4 เข้าไปในประตูตั๋วอัตโนมัติเพื่อเดินทางกลับ

*คุณไม่สามารถเปลี่ยนตั๋วที่สูญหายได้

สถานที่จำหน่าย

ทุกสถานีของเส้นทางรถไฟเคโอและอิโนะคาชิระ (ยกเว้นสถานีทาคาโอะซันงูจิ)

ราคาจำหน่าย

*เรางดจำหน่ายตั๋วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม

บัตรผ่านเข้าส่วนสนุกเคโอ

บัตรผ่านเข้าส่วนสนุกเคโอเป็นบัตรผ่านที่ประกอบด้วยบัตรผ่านเข้าฟรีไปยังหนึ่งในสวนสนุกตามเส้นทางรถไฟเคโอและอิโนะคาชิระพร้อมด้วยตั๋วรถไฟที่ใช้ได้หนึ่งวัน

สวนสนุก การขนส่ง เนื้อหา ราคา
โยมิอุริแลนด์ 5-10 นาทีจากสถานี
เคโอ-โยมิอุริ-แลนด์โดยเรือกอนโดลา
 • ตั๋วสำหรับหนึ่งวันตามเส้นทางรถไฟเคโอและอิโนะชาคิระ
 • บัตรผ่านสำหรับหนึ่งวัน (*1)
 • *ไม่รวมค่าโดยสารเรือกอนโดลา
 • *จะมีค่าใช้จ่ายแยกต่างหากสำหรับสวนน้ำวาอิ โปรดแสดงตั๋วพร้อมทั้งเงิน 800 เยนที่ทางเข้าสวนน้ำวาอิเพื่อเข้าไปในสวนน้ำวาอิ
ผู้ใหญ่ 5,520 เยน
ผู้ใหญ่ (นักเรียนมัธยมต้น/มัธยมปลายหรืออายุ 17 ปีและต่ำกว่า) 4,430 เยน
เด็ก 3,820 เยน
โตเกียวซัมเมอร์แลนด์ 35 นาทีจากสถานีเคโอ-ฮาชิโอจิโดยรถบัสนิชิโตเกียว
 • ตั๋วสำหรับหนึ่งวันตามเส้นทางรถไฟเคโอและอิโนะชาคิระ
 • ตั๋วไป-กลับรถบัสนิชิโตเกียว
 • บัตรผ่านฟรี (*2)
ผู้ใหญ่ 5,070 เยน
นักเรียนมัธยมต้น 4,070 เยน
เด็ก 2,890 เยน
ซานริโอพูโรแลนด์ เดิน 5 นาทีจากสถานีเคโอ-ทามะ-เซ็นเตอร์
 • ตั๋วสำหรับหนึ่งวันตามเส้นทางรถไฟเคโอและอิโนะชาคิระ
 • บัตรผ่านเข้า (*3)
ผู้ใหญ่ 4,460 เยน
ผู้ใหญ่ (นักเรียนมัธยมต้น/มัธยมปลายหรืออายุ 17 ปีและต่ำกว่า) 3,360 เยน
เด็ก 3,030 เยน
 1. *1ค่าผ่านประตู + การแสดงของสิงโตทะเล + สถานที่ท่องเที่ยว (ไม่รวมสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง)
 2. *2ค่าเข้า + ค่าผ่านประตู + สวนน้ำ (คุณไม่สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างได้ในสวนสนุกแต่ละแห่ง)
 3. *3ค่าเข้า + สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่จำหน่าย

ทุกสถานีของเส้นทางรถไฟเคโอและอิโนะคาชิระ

ตั๋วโตเกียวเอกซ์พลอเรอร์

ตั๋วโตเกียวเอกซ์พลอเรอร์ประกอบด้วยตั๋วไป-กลับเคโอที่มีส่วนลดพร้อมทั้งบัตรโดยสารชั้นประหยัดหนึ่งวันของการขนส่งโทเอะ

*สามารถใช้ตั๋วได้เฉพาะในวันที่ออกตั๋ว

เนื้อหา

ตั๋วไป-กลับสำหรับเส้นทางรถไฟเคโอและอิโนะคาชิระ (ตั้งแต่สถานีที่ออกเดินทางไปยังสถานีชินจูกุ) และบัตรโดยสารชั้นประหยัดหนึ่งวัน (เส้นทางรถไฟใต้ดินโทเอะ รถบัสโทเอะ รถรางโทเอะ รถไฟฟ้านิปโปริ-โทเนริ)

*ส่วนที่เหลือของเส้นทางจะไม่สามารถใช้งานได้หากคุณหยุดพักระหว่างเส้นทางรถไฟเคโอและอิโนะคาชิระ

ราคา

ส่วนลด 20% สำหรับเคโอ ผู้ใหญ่ 700 เยนและเด็ก 350 เยนสำหรับโทเอะ

สถานที่จำหน่าย

ทุกสถานีของเส้นทางรถไฟเคโอและอิโนะคาชิระ (ยกเว้นสถานีชินจูกุ)

ราคาจำหน่าย

ตั๋วเคโอ 1 วัน

ตั๋วเคโอ 1 วันเป็นข้อเสนอที่น่าอัศจรรย์ที่ให้คุณขึ้นรถไฟได้ทุกเส้นทางของเส้นทางรถไฟเคโอและอิโนะคาชิระได้เท่าที่คุณต้องการ

*สามารถใช้ตั๋วได้เฉพาะในวันที่ออกตั๋ว

เนื้อหา

ตั๋วสำหรับหนึ่งวันตามเส้นทางรถไฟเคโอและอิโนะชาคิระ

ราคา

ผู้ใหญ่ 1,000 เยนและเด็ก 500 เยน

สถานที่จำหน่าย

จำหน่ายที่ตู้จำหน่ายตั๋วที่ทุกสถานีของเส้นทางรถไฟเคโอและอิโนะคาชิระ

Greater Tokyo Pass

บัตร Greater Tokyo Pass เป็นบัตรโดยสารพิเศษที่สามารถใช้ขึ้นลงรถไฟและรถรางของ 12 บริษัทในเขตคันโต และรถประจำทางทั่วไปของ 50 บริษัทได้อย่างอิสระ เป็นระยะเวลา 3 วัน

Greater Tokyo Pass
ด้านบนสุดของ
หน้า