เคโอ

ตั๋วแบบเดินทางได้หลายครั้ง

ตั๋วแบบเดินทางได้หลายครั้ง

ตั๋วแบบเดินทางได้หลายครั้งให้ราคาที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้โดยสารที่ใช้เส้นทางเดียวกัน

ตั๋วแบบเดินทางได้หลายครั้งปกติจะประกอบด้วยชุดตั๋วแบบเที่ยวเดียว 11 ใบใน 1 ชุด ซึ่งสามารถซื้อได้ในราคาของตั๋ว 10 ใบ ประเภทของตั๋วแบบเดินทางได้หลายครั้งจะแตกต่างกันไปตามจำนวนวันที่สามารถใช้ได้

ประเภทของตั๋วแบบเดินทางได้หลายครั้ง

ประเภท จำนวนวันที่สามารถใช้งานได้ จำนวน
ตั๋วแบบเดินทางได้หลายครั้งปกติ สามารถนำมาใช้เมื่อใดก็ได้ ตั๋ว 11 ใบ
ตั๋วแบบเดินทางได้หลายครั้งจำกัดเวลา
ตั๋วนอกเวลาเร่งด่วน (เฉพาะผู้ใหญ่)
  • 10:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันธรรมดา
  • ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุด และวันที่ 30 ธันวาคมถึง 3 มกราคม
ตั๋ว 12 ใบ
ตั๋วแบบเดินทางได้หลายครั้งที่มีส่วนลดวันสุดสัปดาห์
ตั๋วขอบคุณ (เฉพาะผู้ใหญ่)
ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุด และวันที่ 30 ธันวาคมถึง 3 มกราคม ตั๋ว 14 ใบ

ราคาจำหน่าย

ตั๋วจะมีราคา 10 เท่าของค่าตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวแบบปกติ

การใช้งานได้

3 เดือนนับจากวันที่จำหน่าย
การจำหน่ายตั๋วแบบเดินทางได้หลายครั้งสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2023

ด้านบนสุดของ
หน้า