เคโอ

ตารางค่าตั๋วส่วนลดภูเขาทาคาโอะเส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

ตารางค่าตั๋วส่วนลดภูเขาทาคาโอะ
เส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

  ผู้ใหญ่ เด็ก
ช่วงเวลาจำหน่าย ตลอดทั้งปี
กระเช้าไฟฟ้า เก้าอี้กระเช้า การเดินทางไป-กลับ เที่ยวเดียว การเดินทางไป-กลับ เที่ยวเดียว
อัตราส่วนลด ส่วนลด 20%
ชิบุยะ 1,390 1,030 700 520
ชินเซน 1,360 1,000 690 510
โคมาบะ-โทไดมาเอะ 1,360 1,000 690 510
อิเคนูเอะ 1,360 1,000 690 510
ชิโมะ-คิตาซาวะ 1,360 1,000 690 510
ชินไดตะ 1,360 1,000 690 510
ฮิกาชิ-มัตสุบาระ 1,360 1,000 690 510
เมไดมาเอะ 1,360 1,000 690 510
เอฟุคุโช 1,360 1,000 690 510
นิชิ-เอฟุคุ 1,360 1,000 690 510
ฮามาดะยามะ 1,360 1,000 690 510
ทาไคโดะ 1,360 1,000 690 510
ฟูจิมิกาโอกะ 1,360 1,000 690 510
คุกายามะ 1,390 1,030 700 520
มิตาคาได 1,390 1,030 700 520
อิโนะคาชิระ-โคเอน 1,390 1,030 700 520
คิชิโจจิ 1,390 1,030 700 520
ด้านบนสุดของ
หน้า