เคโอ

ตารางค่าตั๋วส่วนลดภูเขาทาคาโอะเส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

ตารางค่าตั๋วส่วนลดภูเขาทาคาโอะ
เส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

  ผู้ใหญ่ เด็ก
ช่วงเวลาจำหน่าย ตลอดทั้งปี
กระเช้าไฟฟ้า เก้าอี้กระเช้า การเดินทางไป-กลับ เที่ยวเดียว การเดินทางไป-กลับ เที่ยวเดียว
อัตราส่วนลด ส่วนลด 20%
ชิบุยะ 1,450 1,090 740 560
ชินเซน 1,420 1,060 720 540
โคมาบะ-โทไดมาเอะ 1,420 1,060 720 540
อิเคนูเอะ 1,420 1,060 720 540
ชิโมะ-คิตาซาวะ 1,420 1,060 720 540
ชินไดตะ 1,420 1,060 720 540
ฮิกาชิ-มัตสุบาระ 1,420 1,060 720 540
เมไดมาเอะ 1,420 1,060 720 540
เอฟุคุโช 1,420 1,060 720 540
นิชิ-เอฟุคุ 1,420 1,060 720 540
ฮามาดะยามะ 1,420 1,060 720 540
ทาไคโดะ 1,420 1,060 720 540
ฟูจิมิกาโอกะ 1,420 1,060 720 540
คุกายามะ 1,450 1,090 740 560
มิตาคาได 1,450 1,090 740 560
อิโนะคาชิระ-โคเอน 1,450 1,090 740 560
คิชิโจจิ 1,450 1,090 740 560
ด้านบนสุดของ
หน้า