เคโอ

ตารางค่าตั๋วส่วนลดภูเขาทาคาโอะเส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

ตารางค่าตั๋วส่วนลดภูเขาทาคาโอะ
เส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

  ผู้ใหญ่ เด็ก
ช่วงเวลาจำหน่าย ตลอดทั้งปี
กระเช้าไฟฟ้า เก้าอี้กระเช้า การเดินทางไป-กลับ เที่ยวเดียว การเดินทางไป-กลับ เที่ยวเดียว
อัตราส่วนลด ส่วนลด 20%
ชิบุยะ 1,380 1,020 690 520
ชินเซน 1,330 970 660 490
โคมาบะ-โทไดมาเอะ 1,330 970 660 490
อิเคนูเอะ 1,330 970 660 490
ชิโมะ-คิตาซาวะ 1,330 970 660 490
ชินไดตะ 1,330 970 660 490
ฮิกาชิ-มัตสุบาระ 1,330 970 660 490
เมไดมาเอะ 1,330 970 660 490
เอฟุคุโช 1,330 970 660 490
นิชิ-เอฟุคุ 1,330 970 660 490
ฮามาดะยามะ 1,330 970 660 490
ทาไคโดะ 1,330 970 660 490
ฟูจิมิกาโอกะ 1,330 970 660 490
คุกายามะ 1,380 1,020 690 520
มิตาคาได 1,380 1,020 690 520
อิโนะคาชิระ-โคเอน 1,380 1,020 690 520
คิชิโจจิ 1,380 1,020 690 520
ด้านบนสุดของ
หน้า