เคโอ

ตารางค่าตั๋วส่วนลดภูเขาทาคาโอะเส้นทางรถไฟเคโอ

ตารางค่าตั๋วส่วนลดภูเขาทาคาโอะ
เส้นทางรถไฟเคโอ

  ผู้ใหญ่ เด็ก
ช่วงเวลาจำหน่าย ตลอดทั้งปี
กระเช้าไฟฟ้า เก้าอี้กระเช้า การเดินทางไป-กลับ เที่ยวเดียว การเดินทางไป-กลับ เที่ยวเดียว
อัตราส่วนลด ส่วนลด 20%
ชินจูกุ 1,380 1,020 690 520
ฮัตสุได 1,330 970 660 490
ฮาตากายะ 1,330 970 660 490
ซาซาสุกะ 1,330 970 660 490
ไดตะบาชิ 1,330 970 660 490
เมไดมาเอะ 1,330 970 660 490
ชิโมะ-ทาไคโดะ 1,330 970 660 490
ซากุระโจซุย 1,330 970 660 490
คามิ-คิตาซาวะ 1,300 940 650 480
ฮาชิมาน-ยามะ 1,300 940 650 480
โรคะ-โคเอน 1,300 940 650 480
ชิโตเสะ-คาราสุยามะ 1,300 940 650 480
เซนกาวะ 1,300 940 650 480
ซุตสุจิกาโอกะ 1,300 940 650 480
ชิบาซากิ 1,300 940 650 480
โคคุเรียว 1,300 940 650 480
ฟุดะ 1,270 910 630 460
โชฟุ 1,270 910 630 460
นิชิ-โชฟุ 1,270 910 630 460
โทบิตะคิว 1,270 910 630 460
มุซาชิโนได 1,270 910 630 460
ทามะ-เรเยน 1,270 910 630 460
ฮิกาชิ-ฟุชุ 1,270 910 630 460
ฟุชุเคบะ-เซมอมมาเอะ 1,270 910 630 460
ฟุชุ 1,200 840 600 430
บูไบกาวาระ 1,200 840 600 430
นาคากาวาระ 1,200 840 600 430
เซเซกิ-ซากุระกาโอกะ 1,140 780 570 400
โมกุซาเอน 1,140 780 570 400
ทาคาฮาตะฟุโดะ 1,070 710 530 360
ทามะ-โดบุตสุโคเอน 1,140 780 570 400
มินามิไดระ 1,070 710 530 360
ฮิรายามะโจชิ-โคเอน 1,040 680 520 350
นากานูมะ 1,040 680 520 350
คิตาโนะ 1,010 650 500 330
เคโอ-ฮาชิโอจิ 1,040 680 520 350
เคโอ-คาตาคุระ 1,010 650 500 330
ยามาดะ 980 620 490 320
เมจิโรได 980 620 490 320
ฮาซามะ 960 600 490 320
ทาคาโอะ 960 600 490 320
ทาคาโอะซันงูจิ ไม่ได้จำหน่าย
เคโอ-ทามากาวะ 1,300 940 650 480
เคโอ-อินาดะซุตสุมิ 1,300 940 650 480
เคโอ-โยมิอุริ-แลนด์ 1,300 940 650 480
อินางิ 1,300 940 650 480
วากาบาได 1,330 970 660 490
เคโอ-นากายามะ 1,330 970 660 490
เคโอ-ทามะ-เซ็นเตอร์ 1,330 970 660 490
เคโอ-โฮรินูจิ 1,410 1,050 710 540
มินามิ-โอซาวะ 1,440 1,080 730 560
ทามาซาไก 1,440 1,080 730 560
ฮาชิโมโตะ 1,470 1,110 740 570
ด้านบนสุดของ
หน้า