เคโอ

ตารางค่าตั๋วส่วนลดภูเขาทาคาโอะเส้นทางรถไฟเคโอ

ตารางค่าตั๋วส่วนลดภูเขาทาคาโอะ
เส้นทางรถไฟเคโอ

  ผู้ใหญ่ เด็ก
ช่วงเวลาจำหน่าย ตลอดทั้งปี
กระเช้าไฟฟ้า เก้าอี้กระเช้า การเดินทางไป-กลับ เที่ยวเดียว การเดินทางไป-กลับ เที่ยวเดียว
อัตราส่วนลด ส่วนลด 20%
ชินจูกุ 1,450 1,090 740 560
ฮัตสุได 1,420 1,060 720 540
ฮาตากายะ 1,420 1,060 720 540
ซาซาสุกะ 1,420 1,060 720 540
ไดตะบาชิ 1,420 1,060 720 540
เมไดมาเอะ 1,420 1,060 720 540
ชิโมะ-ทาไคโดะ 1,420 1,060 720 540
ซากุระโจซุย 1,420 1,060 720 540
คามิ-คิตาซาวะ 1,390 1,030 700 520
ฮาชิมาน-ยามะ 1,390 1,030 700 520
โรคะ-โคเอน 1,390 1,030 700 520
ชิโตเสะ-คาราสุยามะ 1,390 1,030 700 520
เซนกาวะ 1,390 1,030 700 520
ซุตสุจิกาโอกะ 1,390 1,030 700 520
ชิบาซากิ 1,390 1,030 700 520
โคคุเรียว 1,390 1,030 700 520
ฟุดะ 1,340 980 670 490
โชฟุ 1,340 980 670 490
นิชิ-โชฟุ 1,340 980 670 490
โทบิตะคิว 1,340 980 670 490
มุซาชิโนได 1,340 980 670 490
ทามะ-เรเยน 1,340 980 670 490
ฮิกาชิ-ฟุชุ 1,340 980 670 490
ฟุชุเคบะ-เซมอมมาเอะ 1,340 980 670 490
ฟุชุ 1,280 920 640 460
บูไบกาวาระ 1,280 920 640 460
นาคากาวาระ 1,280 920 640 460
เซเซกิ-ซากุระกาโอกะ 1,210 850 610 430
โมกุซาเอน 1,210 850 610 430
ทาคาฮาตะฟุโดะ 1,130 770 580 400
ทามะ-โดบุตสุโคเอน 1,210 850 610 430
มินามิไดระ 1,130 770 580 400
ฮิรายามะโจชิ-โคเอน 1,100 740 560 380
นากานูมะ 1,100 740 560 380
คิตาโนะ 1,070 710 540 360
เคโอ-ฮาชิโอจิ 1,100 740 560 380
เคโอ-คาตาคุระ 1,070 710 540 360
ยามาดะ 1,020 660 510 330
เมจิโรได 1,020 660 510 330
ฮาซามะ 990 630 500 320
ทาคาโอะ 990 630 500 320
ทาคาโอะซันงูจิ ไม่ได้จำหน่าย
เคโอ-ทามากาวะ 1,390 1,030 700 520
เคโอ-อินาดะซุตสุมิ 1,390 1,030 700 520
เคโอ-โยมิอุริ-แลนด์ 1,390 1,030 700 520
อินางิ 1,390 1,030 700 520
วากาบาได 1,420 1,060 720 540
เคโอ-นากายามะ 1,420 1,060 720 540
เคโอ-ทามะ-เซ็นเตอร์ 1,420 1,060 720 540
เคโอ-โฮรินูจิ 1,450 1,090 740 560
มินามิ-โอซาวะ 1,450 1,090 740 560
ทามาซาไก 1,450 1,090 740 560
ฮาชิโมโตะ 1,450 1,090 740 560
ด้านบนสุดของ
หน้า