เคโอ

ตารางค่าตั๋วส่วนลดภูเขาทาคาโอะเส้นทางรถไฟเคโอ

ตารางค่าตั๋วส่วนลดภูเขาทาคาโอะ
เส้นทางรถไฟเคโอ

  ผู้ใหญ่ เด็ก
ช่วงเวลาจำหน่าย ตลอดทั้งปี
กระเช้าไฟฟ้า เก้าอี้กระเช้า การเดินทางไป-กลับ เที่ยวเดียว การเดินทางไป-กลับ เที่ยวเดียว
อัตราส่วนลด ส่วนลด 20%
ชินจูกุ 1,390 1,030 700 520
ฮัตสุได 1,360 1,000 690 510
ฮาตากายะ 1,360 1,000 690 510
ซาซาสุกะ 1,360 1,000 690 510
ไดตะบาชิ 1,360 1,000 690 510
เมไดมาเอะ 1,360 1,000 690 510
ชิโมะ-ทาไคโดะ 1,360 1,000 690 510
ซากุระโจซุย 1,360 1,000 690 510
คามิ-คิตาซาวะ 1,320 960 670 490
ฮาชิมาน-ยามะ 1,320 960 670 490
โรคะ-โคเอน 1,320 960 670 490
ชิโตเสะ-คาราสุยามะ 1,320 960 670 490
เซนกาวะ 1,320 960 670 490
ซุตสุจิกาโอกะ 1,320 960 670 490
ชิบาซากิ 1,320 960 670 490
โคคุเรียว 1,320 960 670 490
ฟุดะ 1,290 930 660 480
โชฟุ 1,290 930 660 480
นิชิ-โชฟุ 1,290 930 660 480
โทบิตะคิว 1,290 930 660 480
มุซาชิโนได 1,290 930 660 480
ทามะ-เรเยน 1,290 930 660 480
ฮิกาชิ-ฟุชุ 1,290 930 660 480
ฟุชุเคบะ-เซมอมมาเอะ 1,290 930 660 480
ฟุชุ 1,230 870 620 440
บูไบกาวาระ 1,230 870 620 440
นาคากาวาระ 1,230 870 620 440
เซเซกิ-ซากุระกาโอกะ 1,160 800 590 410
โมกุซาเอน 1,160 800 590 410
ทาคาฮาตะฟุโดะ 1,080 720 540 360
ทามะ-โดบุตสุโคเอน 1,160 800 590 410
มินามิไดระ 1,080 720 540 360
ฮิรายามะโจชิ-โคเอน 1,050 690 530 350
นากานูมะ 1,050 690 530 350
คิตาโนะ 1,020 660 510 330
เคโอ-ฮาชิโอจิ 1,050 690 530 350
เคโอ-คาตาคุระ 1,020 660 510 330
ยามาดะ 990 630 500 320
เมจิโรได 990 630 500 320
ฮาซามะ 670 610 500 320
ทาคาโอะ 670 610 500 320
ทาคาโอะซันงูจิ ไม่ได้จำหน่าย
เคโอ-ทามากาวะ 1,320 960 670 490
เคโอ-อินาดะซุตสุมิ 1,320 960 670 490
เคโอ-โยมิอุริ-แลนด์ 1,320 960 670 490
อินางิ 1,320 960 670 490
วากาบาได 1,360 1,000 690 510
เคโอ-นากายามะ 1,360 1,000 690 510
เคโอ-ทามะ-เซ็นเตอร์ 1,360 1,000 690 510
เคโอ-โฮรินูจิ 1,390 1,030 700 520
มินามิ-โอซาวะ 1,390 1,030 700 520
ทามาซาไก 1,390 1,030 700 520
ฮาชิโมโตะ 1,420 1,060 720 540
ด้านบนสุดของ
หน้า