เคโอ

ตั๋ว (ตั๋ว บัตรพาสโม)

ตั๋ว (ตั๋ว บัตรพาสโม)

ตั๋วหรือบัตรไอซีเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อโดยสารรถไฟ

ค่าโดยสารสำหรับเส้นทางผู้โดยสารปกติ
(ค่าบัตรไอซี ค่าตั๋ว)

คุณสามารถชำระค่าโดยสารสำหรับตั๋วทั้งสองประเภท

ค่าบัตรไอซี

จะมีการคิดค่าบัตรเมื่อคุณใช้งานบัตรไอซีตั้งแต่สถานีที่ขึ้นรถไฟจนถึงปลายทาง ระบบจะคำนวณในหน่วย 1 เยน

ค่าตั๋ว

จะมีการคิดค่าตั๋วเมื่อคุณซื้อตั๋วเพื่อขึ้นรถไฟ ระบบจะคำนวณในหน่วย 10 เยน

* เมื่อคุณทำการปรับค่าตั๋วหลังจากขึ้นรถไฟด้วยตั๋วโดยสารใด ๆ ที่ไม่ใช่บัตรไอซี (เช่น ตั๋วการเดินทางครั้งเดียว ตั๋วแบบเดินทางได้หลายครั้ง หรือบัตรโดยสารประจำแบบแม่เหล็ก) ระบบจะคำนวณค่าตั๋วในหน่วย 10 เยน (แม้ว่าคุณจะทำการปรับด้วยจำนวนเงินคงเหลือที่มีอยู่ในบัตรไอซี)

* ระบบจะคำนวณค่าตั๋วในหน่วย 10 เยนแม้ว่าคุณจะซื้อตั๋วที่เป็นบัตรไอซี

วิธีการซื้อ

การแบ่งหมวดหมู่อายุสำหรับค่าโดยสาร

อายุ หมวดหมู่ ค่าโดยสาร
อายุ 0 ถึงต่ำกว่า 1 ปี ทารก ฟรี
อายุ 1 ปีหรือมากกว่าถึงต่ำกว่า 6 ปี เด็กเล็ก ฟรี
(สูงสุดที่เด็กเล็ก 2 คนต่อผู้ใหญ่หรือเด็ก 1 คน
ตั้งแต่เด็กเล็กคนที่สาม เด็กเล็กที่โดยสารด้วยตนเอง เราจะคิดค่าโดยสารในราคาสำหรับเด็ก)
อายุ 6 ปีหรือมากกว่าถึงต่ำกว่า 12 ปี

*เราจะคิดค่าโดยสารในราคาสำหรับเด็กเล็กก่อนที่จะเข้าโรงเรียนประถม

เด็ก ครึ่งราคาค่าโดยสารของผู้ใหญ่
(ค่าโดยสารของเด็กคือครึ่งหนึ่งของค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่โดยมีการปัดเศษขึ้นให้ใกล้เคียง 10 เยนที่สุดหรือปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มใกล้ที่สุดหากใช้บัตรไอซี)
อายุมากกว่า 12 ปี

*เราจะคิดค่าโดยสารในราคาสำหรับเด็กสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ผู้ใหญ่ ค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่

อายุการใช้งานของตั๋ว

ตั๋วปกติ

ใช้งานได้เฉพาะวันที่ทำการซื้อตั๋ว (ตั๋วเดินทางกลับจะใช้ได้ 2 วันนับจากวันที่ซื้อ)

ตั๋วแบบเดินทางได้หลายครั้ง

ใช้ได้ 3 เดือนหลังจากวันที่ทำการซื้อ

การเปลี่ยนแปลงตั๋ว (ก่อนใช้งาน)

ตั๋วปกติ

สอบถามเจ้าหน้าที่สถานีล่วงหน้าก่อนทำการเปลี่ยนแปลง ขอคืนเงินค่าตั๋ว (ไม่มีค่าใช้จ่าย) และซื้อตั๋วที่ต้องการ

การเปลี่ยนแปลงตั๋ว (หลังใช้งาน)

ตั๋วปกติ

เปรียบเทียบค่าโดยสารสำหรับเส้นทางจริงกับค่าโดยสารบนตั๋ว และลองชั่งน้ำหนักว่าคุณจะซื้อแบบใด
เราจะไม่คืนเงินในส่วนที่เกิน.

ตั๋วแบบเดินทางได้หลายครั้ง

หากคุณโดยสารออกนอกเส้นทางที่ระบุบนตั๋ว คุณจะต้องชำระค่าโดยสารปกติสำหรับเส้นทางนั้น

บัตรโดยสารประจำ

หากคุณโดยสารออกนอกเส้นทางที่ระบุบนตั๋ว คุณจะต้องชำระค่าโดยสารปกติสำหรับเส้นทางนั้น

การหยุดพักระหว่างทาง

เราไม่อนุญาตให้ทำการหยุดพักระหว่างทางทั้งตั๋วปกติและตั๋วแบบเดินทางได้หลายครั้ง หากคุณหยุดพักระหว่างทาง จะไม่สามารถใช้เส้นทางที่เหลือได้

เราจะไม่คืนเงินให้กับเส้นทางที่เหลือ.

การคืนเงินค่าตั๋ว

ตั๋วปกติ

เราจะคืนเงินส่วนต่างของค่าตั๋วและค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน 140 เยน (220 เยนสำหรับการต่อตั๋ว)หาก ตั๋วยังไม่ได้ใช้งาน

ตั๋วแบบเดินทางได้หลายครั้ง

เราจะคืนเงินส่วนต่างของสมุดตั๋วและค่าโดยสารปกติสำหรับตั๋วที่ใช้แล้วบวกกับค่าธรรมเนียม 220 เยนต่อเล่มหากตั๋วยังอยู่ในช่วงที่ใช้งานได้ (3 เดือน)

ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งการใช้งานของตั๋ว ซึ่งอาจไม่มีมูลค่าการคืนเงินเหลืออยู่.

บัตรโดยสารประจำ

เราจะคืนเงินส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้ชำระสำหรับบัตรโดยสารประจำและค่าบัตรโดยสารประจำในช่วงที่มีการใช้งาน (ปัดเศษวันขึ้นไปยังเดือนที่ใกล้ที่สุด) เราจะคิดค่าธรรมเนียมแยกต่างหาก 220 เยน

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของบัตรโดยสารประจำ โปรดซื้อบัตรโดยสารประจำสำหรับเส้นทางใหม่ไว้ล่วงหน้า เราจะคืนเงินค่าบัตรโดยสารเก่าหลังจากนั้น. (การจัดการของบัตรโดยสารประจำพาสโมจะแตกต่างกันเล็กน้อย โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่สถานี)

*หากยังอยู่ภายในช่วง 7 วันนับจากวันที่เริ่มต้นใช้งาน เราจะคำนวณโดยใช้ค่าโดยสารไปกลับสำหรับผู้โดยสารปกติ และจะทำการคืนเงินตามส่วนต่างของราคาบัตรโดยสารและค่าโดยสารตามวันที่ผ่านไป

เมื่อตั๋วสูญหาย/ชำรุด

เมื่อตั๋วสูญหาย

เมื่อคุณทำตั๋วสูญหายหลังจากขึ้นรถไฟแล้ว เราจะคิดค่าโดยสารตามปกติของเส้นทางทั้งหมด โปรดขอใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการชำระเงินของตั๋วที่ทำการเปลี่ยนที่สถานีที่คุณลงจากรถไฟ

*หากคุณพบตั๋วที่หายไป สามารถขอคืนเงินได้ตามใบเสร็จรับเงินสำหรับตั๋วที่ทำการเปลี่ยน เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมที่หักออกไป 140 เยนให้ (220 เยนสำหรับการต่อตั๋ว) ซึ่งจะมีอายุการใช้งานเพียง 1 ปีหลังจากที่วันที่คุณชำระค่าโดยสารตามปกติอีกครั้ง (ไม่สามารถทำได้กับตั๋วแบบเดินทางได้หลายครั้งและบัตรโดยสารประจำ)

เมื่อตั๋วชำรุด

โปรดตระหนักว่าตั๋วจะไม่สามารถใช้งานได้หากสิ่งที่พิมพ์อยู่บนตั๋วชำรุดหรือเสียหาย

โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ออกตั๋วของสถานีหากตั๋วชำรุดหรือเสียหาย โปรดดูแลตั๋วให้ดี เนื่องจากเราอาจไม่สามารถออกตั๋วให้ใหม่ได้

ด้านบนสุดของ
หน้า