เคโอ

ตารางค่าตั๋วโตเกียวเอกซ์พลอเรอร์เส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

ตารางค่าตั๋วโตเกียวเอกซ์พลอเรอร์
เส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

  เคโอ: ส่วนลด 20% สำหรับค่าโดยสารไปกลับไปยังสถานีชินจูกุ
การขนส่งโทเอะ: ผู้ใหญ่ 700 เยน เด็ก 350 เยน
  ผู้ใหญ่ เด็ก
ชิบุยะ 1,040 530
ชินเซน 1,040 530
โคมาบะ-โทไดมาเอะ 1,010 510
อิเคนูเอะ 1,010 510
ชิโมะ-คิตาซาวะ 1,010 510
ชินไดตะ 1,010 510
ฮิกาชิ-มัตสุบาระ 1,010 510
เอฟุคุโช 1,010 510
นิชิ-เอฟุคุ 1,010 510
ฮามาดะยามะ 1,010 510
ทาไคโดะ 1,010 510
ฟูจิมิกาโอกะ 1,040 530
คุกายามะ 1,040 530
มิตาคาได 1,040 530
อิโนะคาชิระ-โคเอน 1,070 550
คิชิโจจิ 1,070 550
ด้านบนสุดของ
หน้า