เคโอ

ตารางค่าตั๋วโตเกียวเอกซ์พลอเรอร์เส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

ตารางค่าตั๋วโตเกียวเอกซ์พลอเรอร์
เส้นทางรถไฟอิโนะคาชิระ

  เคโอ: ส่วนลด 20% สำหรับค่าโดยสารไปกลับไปยังสถานีชินจูกุ
การขนส่งโทเอะ: ผู้ใหญ่ 700 เยน เด็ก 350 เยน
  ผู้ใหญ่ เด็ก
ชิบุยะ 990 500
ชินเซน 990 500
โคมาบะ-โทไดมาเอะ 960 480
อิเคนูเอะ 960 480
ชิโมะ-คิตาซาวะ 960 480
ชินไดตะ 960 480
ฮิกาชิ-มัตสุบาระ 960 480
เอฟุคุโช 960 480
นิชิ-เอฟุคุ 960 480
ฮามาดะยามะ 960 480
ทาไคโดะ 960 480
ฟูจิมิกาโอกะ 990 500
คุกายามะ 990 500
มิตาคาได 990 500
อิโนะคาชิระ-โคเอน 1,020 510
คิชิโจจิ 1,020 510
ด้านบนสุดของ
หน้า