เคโอ

ตารางค่าตั๋วโตเกียวเอกซ์พลอเรอร์เส้นทางรถไฟเคโอ

ตารางค่าตั๋วโตเกียวเอกซ์พลอเรอร์
เส้นทางรถไฟเคโอ

  เคโอ: ส่วนลด 20% สำหรับค่าโดยสารไปกลับไปยังสถานีชินจูกุ
การขนส่งโทเอะ: ผู้ใหญ่ 700 เยน เด็ก 350 เยน
  ผู้ใหญ่ เด็ก
ชินจูกุ ไม่ได้จำหน่าย
ฮัตสุได 910 470
ฮาตากายะ 910 470
ซาซาสุกะ 910 470
ไดตะบาชิ 930 470
เมไดมาเอะ 930 470
ชิโมะ-ทาไคโดะ 960 480
ซากุระโจซุย 960 480
คามิ-คิตาซาวะ 960 480
ฮาชิมาน-ยามะ 960 480
โรคะ-โคเอน 990 500
ชิโตเสะ-คาราสุยามะ 990 500
เซนกาวะ 990 500
ซุตสุจิกาโอกะ 1,020 510
ชิบาซากิ 1,020 510
โคคุเรียว 1,020 510
ฟุดะ 1,020 510
โชฟุ 1,100 560
นิชิ-โชฟุ 1,100 560
โทบิตะคิว 1,100 560
มุซาชิโนได 1,100 560
ทามะ-เรเยน 1,170 590
ฮิกาชิ-ฟุชุ 1,170 590
ฟุชุเคบะ-เซมอมมาเอะ 1,170 590
ฟุชุ 1,170 590
บูไบกาวาระ 1,170 590
นาคากาวาระ 1,230 630
เซเซกิ-ซากุระกาโอกะ 1,230 630
โมกุซาเอน 1,230 630
ทาคาฮาตะฟุโดะ 1,230 630
ทามะ-โดบุตสุโคเอน 1,260 640
มินามิไดระ 1,260 640
ฮิรายามะโจชิ-โคเอน 1,260 640
นากานูมะ 1,260 640
คิตาโนะ 1,260 640
เคโอ-ฮาชิโอจิ 1,300 660
เคโอ-คาตาคุระ 1,300 660
ยามาดะ 1,300 660
เมจิโรได 1,300 660
ฮาซามะ 1,300 660
ทาคาโอะ 1,300 660
ทาคาโอะซันงูจิ 1,330 670
เคโอ-ทามากาวะ 1,100 560
เคโอ-อินาดะซุตสุมิ 1,100 560
เคโอ-โยมิอุริ-แลนด์ 1,170 590
อินางิ 1,170 590
วากาบาได 1,230 630
เคโอ-นากายามะ 1,230 630
เคโอ-ทามะ-เซ็นเตอร์ 1,230 630
เคโอ-โฮรินูจิ 1,260 640
มินามิ-โอซาวะ 1,260 640
ทามาซาไก 1,260 640
ฮาชิโมโตะ 1,330 670
ด้านบนสุดของ
หน้า