เคโอ

ตารางค่าตั๋วโตเกียวเอกซ์พลอเรอร์เส้นทางรถไฟเคโอ

ตารางค่าตั๋วโตเกียวเอกซ์พลอเรอร์
เส้นทางรถไฟเคโอ

  เคโอ: ส่วนลด 20% สำหรับค่าโดยสารไปกลับไปยังสถานีชินจูกุ
การขนส่งโทเอะ: ผู้ใหญ่ 700 เยน เด็ก 350 เยน
  ผู้ใหญ่ เด็ก
ชินจูกุ ไม่ได้จำหน่าย
ฮัตสุได 910 470
ฮาตากายะ 910 470
ซาซาสุกะ 910 470
ไดตะบาชิ 930 470
เมไดมาเอะ 930 470
ชิโมะ-ทาไคโดะ 960 480
ซากุระโจซุย 960 480
คามิ-คิตาซาวะ 960 480
ฮาชิมาน-ยามะ 960 480
โรคะ-โคเอน 990 500
ชิโตเสะ-คาราสุยามะ 990 500
เซนกาวะ 990 500
ซุตสุจิกาโอกะ 1,020 510
ชิบาซากิ 1,020 510
โคคุเรียว 1,020 510
ฟุดะ 1,020 510
โชฟุ 1,090 550
นิชิ-โชฟุ 1,090 550
โทบิตะคิว 1,090 550
มุซาชิโนได 1,090 550
ทามะ-เรเยน 1,150 580
ฮิกาชิ-ฟุชุ 1,150 580
ฟุชุเคบะ-เซมอมมาเอะ 1,150 580
ฟุชุ 1,150 580
บูไบกาวาระ 1,150 580
นาคากาวาระ 1,220 610
เซเซกิ-ซากุระกาโอกะ 1,220 610
โมกุซาเอน 1,220 610
ทาคาฮาตะฟุโดะ 1,220 610
ทามะ-โดบุตสุโคเอน 1,250 630
มินามิไดระ 1,250 630
ฮิรายามะโจชิ-โคเอน 1,250 630
นากานูมะ 1,250 630
คิตาโนะ 1,250 630
เคโอ-ฮาชิโอจิ 1,280 640
เคโอ-คาตาคุระ 1,280 640
ยามาดะ 1,280 640
เมจิโรได 1,280 640
ฮาซามะ 1,280 640
ทาคาโอะ 1,280 640
ทาคาโอะซันงูจิ 1,330 670
เคโอ-ทามากาวะ 1,090 550
เคโอ-อินาดะซุตสุมิ 1,090 550
เคโอ-โยมิอุริ-แลนด์ 1,150 580
อินางิ 1,150 580
วากาบาได 1,220 610
เคโอ-นากายามะ 1,220 610
เคโอ-ทามะ-เซ็นเตอร์ 1,220 610
เคโอ-โฮรินูจิ 1,280 640
มินามิ-โอซาวะ 1,310 660
ทามาซาไก 1,310 660
ฮาชิโมโตะ 1,380 690
ด้านบนสุดของ
หน้า