เคโอ

ตารางค่าตั๋วโตเกียวเอกซ์พลอเรอร์เส้นทางรถไฟเคโอ

ตารางค่าตั๋วโตเกียวเอกซ์พลอเรอร์
เส้นทางรถไฟเคโอ

  เคโอ: ส่วนลด 20% สำหรับค่าโดยสารไปกลับไปยังสถานีชินจูกุ
การขนส่งโทเอะ: ผู้ใหญ่ 700 เยน เด็ก 350 เยน
  ผู้ใหญ่ เด็ก
ชินจูกุ ไม่ได้จำหน่าย
ฮัตสุได 930 470
ฮาตากายะ 930 470
ซาซาสุกะ 930 470
ไดตะบาชิ 960 480
เมไดมาเอะ 960 480
ชิโมะ-ทาไคโดะ 1,010 510
ซากุระโจซุย 1,010 510
คามิ-คิตาซาวะ 1,010 510
ฮาชิมาน-ยามะ 1,010 510
โรคะ-โคเอน 1,040 530
ชิโตเสะ-คาราสุยามะ 1,040 530
เซนกาวะ 1,040 530
ซุตสุจิกาโอกะ 1,070 550
ชิบาซากิ 1,070 550
โคคุเรียว 1,070 550
ฟุดะ 1,070 550
โชฟุ 1,150 580
นิชิ-โชฟุ 1,150 580
โทบิตะคิว 1,150 580
มุซาชิโนได 1,150 580
ทามะ-เรเยน 1,220 610
ฮิกาชิ-ฟุชุ 1,220 610
ฟุชุเคบะ-เซมอมมาเอะ 1,220 610
ฟุชุ 1,220 610
บูไบกาวาระ 1,220 610
นาคากาวาระ 1,280 640
เซเซกิ-ซากุระกาโอกะ 1,280 640
โมกุซาเอน 1,280 640
ทาคาฮาตะฟุโดะ 1,280 640
ทามะ-โดบุตสุโคเอน 1,330 670
มินามิไดระ 1,330 670
ฮิรายามะโจชิ-โคเอน 1,330 670
นากานูมะ 1,330 670
คิตาโนะ 1,330 670
เคโอ-ฮาชิโอจิ 1,360 690
เคโอ-คาตาคุระ 1,360 690
ยามาดะ 1,360 690
เมจิโรได 1,360 690
ฮาซามะ 1,360 690
ทาคาโอะ 1,360 690
ทาคาโอะซันงูจิ 1,390 710
เคโอ-ทามากาวะ 1,150 580
เคโอ-อินาดะซุตสุมิ 1,150 580
เคโอ-โยมิอุริ-แลนด์ 1,220 610
อินางิ 1,220 610
วากาบาได 1,280 640
เคโอ-นากายามะ 1,280 640
เคโอ-ทามะ-เซ็นเตอร์ 1,280 640
เคโอ-โฮรินูจิ 1,330 670
มินามิ-โอซาวะ 1,330 670
ทามาซาไก 1,330 670
ฮาชิโมโตะ 1,360 690
ด้านบนสุดของ
หน้า